2024-01-20

Civilplikten nu aktiverad

Från och med i går kan totalförsvarspliktiga som redan har relevant utbildning för arbete inom kommunal räddningstjänst och elförsörjningsområdet skrivas in och kallas till repetitionsutbildning med civilplikt.

Den 21 december 2023 fattade regeringen beslut om att aktivera civilplikten inom den kommunala räddningstjänsten och elförsörjningsområdet. I går trädde aktiveringen i kraft.

– För att samhällsviktiga funktioner ska kunna fungera även vid höjd beredskap och ytterst krig krävs det att personalförsörjningen säkerställs. Dagens aktivering är ett viktigt steg mot detta. Det är dessutom resultatet av ett snabbspår som regeringen initierade kort efter tillträdet, säger minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

Från och med hösten 2024 kommer repetitionsutbildningar med civilplikt för räddningstjänst äga rum i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) regi. Även inom elförsörjningsområdet kommer personer med relevant kompetens framöver att kunna skrivas in för civilplikt. Det innebär att personer som har relevant utbildning men som inte arbetar inom dessa sektorer kan komma att skrivas in för civilplikt.

Mot bakgrund av det allvarliga säkerhetspolitiska läget och erfarenheterna från Ukraina har Försvarsdepartementet bedrivit arbetet med att aktivera civilplikten i ett särskilt snabbspår i samarbete med Klimat- och näringsdepartementet, MSB och Affärsverket svenska kraftnät.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng