2023-07-11

Brottsoffer ska få mer samordnat stöd

Regeringen har fattat beslut om ett uppdrag till Brottsoffermyndigheten att överväga och föreslå en samordnade aktör för stöd till brottsoffer.

– Den fruktansvärda sprängningen i Hässelby som påverkade många familjer satte fingret på att det saknas ett samordnat stöd för brottsoffer i Sverige. Det här vill vi ändra på. Därför ger vi Brottsoffermyndigheten i uppdrag att föreslå en aktör som ska ha ett sammanhållet ansvar så att brottsoffer kan få snabb och bra hjälp, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

I början av maj höll justitieminister Gunnar Strömmer ett rundabordssamtal med myndigheter och andra aktörer om samhällets samlade stöd till brottsoffer. Under rundabordssamtalet diskuterades bland annat sprängningen i Hässelby. Deltagarna konstaterade då att det finns behov av en samordnande aktör när det gäller stöd och insatser för brottsoffer.

Brottsoffermyndigheten fick tidigt i uppdrag att kartlägga samhällets samlade stöd till brottsoffer. Regeringen utökar nu detta uppdrag så att det även kommer att innefatta att myndigheten ska överväga och föreslå olika alternativa aktörer som skulle kunna vara den samordnande aktör som efterlystes vid rundabordssamtalet. Myndigheten ska också se över sin webbplats i syfte att förenkla för brottsoffer när det gäller tillgängligheten av både sin egen och andra aktörers information på området.  

Uppdraget ska slutredovisas senast den 10 juni 2024.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng