2024-01-05

Brå ska öka kunskapen om barn som misstänks för brott

Regeringen har gett Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att ta fram kunskap om utredningar där barn under 15 år misstänks för brott. Syftet är att genom ökad kunskap stärka det pågående arbetet med att förhindra att barn involveras i kriminalitet eller fortsätter att begå brott.

– Den grova organiserade brottsligheten har gått allt lägre ned i åldrarna. Vi måste vända den här negativa utvecklingen, både för samhällets och för barnens skull. För att öka träffsäkerheten i samhällets åtgärder behövs mer kunskap, bland annat om utredningar rörande barn under 15 år som misstänks för brott. Därför har vi gett det här uppdraget till Brå, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Barn och unga involveras och utnyttjas i allt större utsträckning i den brottslighet som begås av kriminella nätverk. Sedan 2019 har antalet barn under 15 år som bedöms vara involverade i kriminella verksamheter nästintill tredubblats.

Barn under 15 år är inte straffmyndiga i Sverige och kan därför inte dömas för brott. När ett barn under 15 år misstänks för brott får därför inte en förundersökning inledas. För att tillgodose behovet av att utreda omständigheterna kring ett sådant brott finns däremot möjlighet att under vissa förutsättningar inleda en utredning. Förutsättningarna regleras i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Brås studie ska avgränsas till sådana utredningar.

Brå ska inom ramen för studien bland annat beskriva den grupp barn som utretts för brott och deras livssituation, de brott barnen misstänkts för och vilka insatser de varit föremål för såväl innan som efter brottet. Den kunskap som tas fram i studien ska kunna vara till konkret nytta i det fortsatta arbetet med barn under 15 år som är involverade, eller riskerar att involveras och utnyttjas, i kriminalitet, men regeringen.

Uppdraget ska redovisas till Justitiedepartementet senast den 18 juni 2025.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng