2023-07-24

Bedrägerier ökade mest första halvåret 2023

Bland bedrägeribrotten var det brottstyperna kortbedrägeri och bedrägeri genom social manipulation som ökade mest.

Under första halvåret 2023 anmäldes totalt 726 756 brott, vilket var 6 procent fler än under första halvåret 2022. Den kategori som ökade mest i antal anmälda brott var bedrägeribrott.

Statistiken över anmälda brott redovisas efter sju breda brottskategorier. Den kategori som ökade mest i antal anmälda brott under det första halvåret 2023 var bedrägeribrott. 114 090 bedrägeribrott anmäldes och det var en ökning, med 23 779 brott (+26 %) jämfört med första halvåret 2022.

Bland bedrägeribrotten var det brottstyperna kortbedrägeri och bedrägeri genom social manipulation som ökade mest. Kortbedrägeri ökade med 17 627 anmälda brott och social manipulation ökade med 6 889 anmälda brott

Under första halvåret anmäldes 183 792 stöld- och tillgreppsbrott, vilket var en minskning med 992 brott (-1 %) jämfört med första halvåret 2022. De brottstyper som minskade mest inom stöldbrotten var stöld av cykel, som minskade med 2 311 brott (-8 %) och stöld av drivmedel som minskade med 1 655 brott (-34 %). Den största ökningen inom stöldbrotten stod brottstypen stöld i butik för, som ökade med 2 761 brott (+13 %).

De anmälda bostadsinbrotten ökade med 15 brott (±0 %), till 5 145 anmälda brott. Av dessa uppgick villainbrotten till 2 704 brott, vilket var en ökning med 141 brott (+6 %), och lägenhetsinbrotten till 2 441 brott, en minskning med 126 brott (−5 %).


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng