2023-10-12

Arbetet mot illegala sprängningar intensifieras

Regeringen har beslutat att ge myndigheterna som ingår i nationellt forum för sprängämnessäkerhet i uppdrag att driva på, intensifiera och utveckla arbetet med att förebygga och förhindra illegala sprängningar. Samordnande myndighet är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Regeringen har även beslutat att hantera frågan om ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor i ett snabbspår. Målsättningen är att ha ett ändamålsenligt register på plats den 1 juli nästa år.

Myndigheterna som ingår i nationellt forum för sprängämnessäkerhet får i uppdrag att intensifiera och utveckla arbetet med att förebygga och förhindra illegala sprängningar.

MSB ska samordna arbetet i forumet så svenska myndigheter ska:

• Vidta åtgärder för att stärka efterlevnaden av befintliga regelverk

• Föreslå åtgärder för att förhindra illegal hantering av sprängämnen.

• dentifiera sårbarheter som gör att sprängämnen riskerar att hamna i kriminella händer och vidta skyndsamma åtgärder för att hindra detta.

• Bedöma möjliga metoder för märkning av sprängämnen

• Stärka samarbetet med kommunerna och relevanta aktörer inom berörda branscher

• Stärka det internationella samarbetet på området

En delredovisning ska lämnas senast den 12 januari 2024 och slutredovisningen ska lämnas senast den 1 oktober 2024.

Utöver detta hanterar regeringen i ett snabbspår författningsändringar för få ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor på plats. Målsättningen är att ett sådant tillståndregister ska vara på plats den 1 juli 2024. Registret ska vara ett viktigt verktyg för att kunna stoppa den illegala hanteringen av sprängämnen. Registret kommer att ge en bättre bild över de sprängämnen som finns, och motverka att de hamnar i orätta händer, menar regeringen.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng