2023-10-11

Antalet efterlysta maskiner fortsatt på höga nivåer

Mellan den 1 januari och 30 september har 154 entreprenadmaskiner efterlysts, en ökning med 100 procent jämfört med samma period 2022. 47 procent av efterlysningarna gjordes under andra kvartalet. Det visar den senaste statistiken från Larmtjänst.

Under de tre första kvartalen i år har det efterlysts 154 maskiner vilket kan jämföras med 77 efterlysta maskiner under samma period 2022. Det är en ökning med 100 procent. Av de efterlysta maskinerna är 141 stycken, 92 procent, fortfarande borta.

Ökningen av antalet efterlysta maskiner har främst ägt rum under andra kvartalet. Då efterlystes 73 maskiner vilket är 47 procent av de maskiner som efterlysts under hela året.

De maskiner som har flest efterlysningar är grävmaskiner (52), hjullastare (37) och kompaktlastare (22).

Under året har det även efterlysts 52 traktorer. Det är lika många jämfört med samma period förra året. Av de 52 efterlysta traktorerna är 34 fortfarande borta. Det har även efterlysts 12 redskap och annan utrustning under året.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng