2024-02-28

Allt fler kontroller för att bekämpa arbetslivskriminalitet

Nio myndigheter samverkar i sju regionala center mot arbetslivskriminalitet. Under 2023 genomfördes drygt 3 000 gemensamma kontroller, vilket är en ökning med 17 procent. Det vanligaste brottet som polisen identifierade var brott mot utlänningslagen.

Årsrapporten för 2023 pekar på att arbetslivskriminaliteten är ett växande samhällsproblem. Arbetslivskriminaliteten får konsekvenser för individer, företag och många andra samhällsområden.

– Brottsligheten är i många fall organiserad och gränsöverskridande och innebär ett hänsynslöst utnyttjande av människor, säger Per Wadhed, chef för sekretariatet för myndighetssamverkan på Noa inom polisen.

Sedan 2018 har myndigheterna gjort nära 12 000 oanmälda gemensamma kontroller. Vid kontrollerna hittas allt från allvarliga arbetsmiljöbrister, svart arbetskraft, boenden på arbetsplatser, misstänkt människohandel till skatte- och bidragsbrott.

Polisen besökte förra året cirka 2 000 arbetsställen, att jämföra med 1 300 under 2022. Det resulterade i cirka 300 anmälda brott. Vanligast var brott mot utlänningslagen, med nästan 200 anmälda brott. Totalt 70 arbetsställen hade personal som befann sig illegalt i Sverige och 100 arbetsställen hade personal som saknade rätt att arbeta i Sverige. Sammanlagt rapporterades cirka 3 500 kontrollerade personer.

Under 2022 och 2023 öppnades sju regionala center mot arbetslivskriminalitet. Centren fungerar som ett nav för myndigheternas arbete mot arbetslivskriminalitet. Dessa är lokaliserade i anslutning till polisens regionala underrättelsecenter som är kopplade till en annan myndighetsgemensam satsning, den mot organiserad brottslighet.

– Centren mot arbetslivskriminalitet ger nu förutsättningar för att intensifiera det myndighetsgemensamma arbetet för att komma åt den kriminella ekonomin, organiserad brottslighet inom företagsverksamhet och människoexploatering, säger Per Wadhed.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng