2024-01-24

Allmänhetens tips har förhindrat grova våldsdåd i Malmö

40 skottlossningar inträffade i Malmö under 2023.

Polisen i Malmö har lycktas avvärja ett flertal grova våldsbrott under året som gått, inte sällan med allmänheten som hjälp.

I februari 2023, när stormen Otto dragit in över Malmö, ringer en person anonymt till 112 och berättar att en man sitter på en innergård i Hermodsdal i Malmö med en pistol i handen. Ingripandespanare (NIGS) som jobbar mot vapen- och narkotikabrottslighet bara ett kvarter bort, är på plats inom ett par minuter. Trots det hårda vädret har mannen ingen jacka, däremot ansiktsmask över munnen och när polisen närmar sig springer han i väg. Polisen lyckas springa ifatt och med dragna tjänstevapen beordrar de honom att släppa vapnet. Pistolen visade sig vara skjutklar och nationellt forensiskt centrum gör senare bedömningen att tid till skott var mindre än en sekund när mannen höll pistolen i handen och jagades av polis.

Eftersom mannen är maskerad och saknar både mobiltelefon, nycklar och andra personliga tillhörigheter är polisens övertygelse att mannen, som visade sig vara 16 år, är på morduppdrag och att man genom ingripandet kan ha räddat livet på måltavlan.

Händelsen på Hermodsdal är bara ett exempel på hur polisen i Malmö under det gångna året avbrutit nära förestående grova våldsbrott. I flera av dessa fall har iakttagelser från allmänheten varit direkt avgörande.

– Allmänheten är polisens ögon och öron och vi jobbar mycket med att skapa förtroende för polisen bland boende, föreningar och andra aktörer i lokalsamhället. Tack vare personer som ringt 112 och berättat om saker som verkar konstigt har vi kunnat ingripa. Det kan vara observationer på allmän plats, aktiviteter i bostadshus som avviker från det vanliga. För en privatperson kan det verka betydelselöst men för polisen kan det vara en viktig pusselbit, säger Petra Stenkula, polisområdeschef i Malmö.

Allmänhetens iakttagelser tillsammans med polisens egna underrättelser bidrar till att polisens lyckas vara på rätt plats vid rätt tid.

– Det är naturligtvis inte alltid så konkret att vi griper någon med vapnet i hand, men får vi kännedom om att något kan ske på en viss plats kan vi på olika sätt störa genomförandet. Vi ökar närvaron, både med civila poliser som spanar och uniformerade som rör sig i området och stoppar bilar för trafikkontroller. Det försvårar möjligheterna att genomföra och komma undan med grova våldsdåd.

Den kartläggning och dialog som polisen i Malmö har med personer som rör sig i kriminella miljöer genom Sluta skjut har också god effekt, menar Petra Stenkula.

– Vi har bra kännedom om konflikter i kriminella kretsar och vi söker aktivt upp både potentiella gärningspersoner och måltavlor. Genom att visa att vi ligger tätt på dem kan situationen dämpas. Vissa väljer att lämna Malmö till dess konflikten kylts ner och förhoppningsvis blåst över. Vi har också framgång i våra utredningar och ett flertal personer som driver våldet i Malmö sitter antingen i häkte eller fängelse.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng