2023-12-05

Åklagarmyndigheten: Hemlig dataavläsning ovärderligt

Kriminella använder sig allt oftare av krypterade appar i sina telefoner för att kommunicera.

En utvärdering av verktyget hemlig dataavläsning (HDA) har lämnats till regeringen. Utredaren föreslår att hemlig dataavläsning blir ett permanent verktyg, vilket Åklagarmyndigheten välkomnar.

– Hemlig dataavläsning är ett bra verktyg för att komma in i telefoner i ett tidigt skede i utredningar som bland annat rör gängkriminalitet, säger senior åklagare Daniel Jonsson på Södra åklagarkammaren i Stockholm.

Han har använt sig av hemlig dataavläsning i ett 20-tal utredningar om allvarlig brottslighet sedan lagen trädde i kraft den 1 april 2020.

Kriminella använder sig allt oftare av krypterade appar i sina telefoner för att kommunicera. De samtalen har tidigare inte kunnat avlyssnas. Men med hjälp av verktyget hemlig dataavläsning kan polis och åklagare numera komma åt även den kommunikationen.

– Vi kan i hemlighet höra trafiken och läsa chattar som sker i realtid eller historiskt innan personer vet att de är misstänkta. All information som finns i telefonen kan man få fram, till exempel för att kartlägga kontakter. HDA har hjälpt till i flera av mina utredningar och varit en del av den avgörande bevisningen, säger Daniel Jonsson.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng