2023-07-31

80 procent drabbade av säkerhetsincidenter

En rapport från cybersäkerhetsföretaget Fortinet visar att 81 procent av organisationerna drabbades av skadlig programvara, nätfiske och/eller lösenordsattacker förra året. Samtidigt uppger 85 procent att deras organisation har ett utbildningsprogram för cybersäkerhet, men mer än hälften anser att deras anställda fortfarande saknar kunskap om cybersäkerhet.

– Att ha ett effektivt utbildningsprogram är nyckeln till att skapa goda rutiner hos anställda. Att antalet incidenter är så många samtidigt som en klar majoritet menar att man har ett utbildningsprogram tyder på att programmen kanske inte är så effektiva som de skulle kunna vara. Det resulterar i inkonsekvens i hur anställda tillämpar goda metoder för cyberhygien eller att utbildningen inte förstärks tillräckligt, säger Andreas Gotthardsson, Director Systems Engineering på Fortinet i Sverige.

Rapporten visar också att fler än 90 procent av företagsledarna tror att ökad medvetenhet om cybersäkerhet hos anställda skulle bidra till att minska förekomsten av cyberattacker. Eftersom organisationer står inför ökande cyberrisker, belyser rapporten den viktiga roll som anställda har i att fungera som första försvarslinje i en organisation enligt Andreas Gotthardsson.

–  En ytterligare aspekt här är att många organisationer står inför utmaningar när det gäller att hitta rätt kompetens till sina cybersäkerhetsteam. Ett starkt första försvar med medvetna medarbetare minskar pressen på dem, men samtidigt kräver det resurser från säkerhetsteamet för att driva ett strategiskt utbildningsarbete i organisationen, säger han.

Rapporten visar också på att 93 procent av organisationerna har lyft frågor kring cybersäkerhet på styrelsenivå, exempelvis kring hur väl implementerat skydd man har mot cyberattacker och vilka strategier och processer som finns på plats.

– Den här rapporten understryker att anställda dels kan vara en organisations svagaste punkt, dels dess starkaste försvar. Vi som arbetar dagligen med dessa frågor är medvetna om att det tyvärr finns ett stort glapp mellan vad man bör kunna och vad man faktiskt kan. Just därför är det oerhört viktigt att cybersäkerhet alltmer blir en prioritering för styrelsen och att it-säkerhetschefen får tillräckligt med mandat för att driva området och initiera mer kvalitativa och kontinuerliga utbildningar, säger Andreas Gotthardsson.

Undersökningen genomfördes bland mer än 1 800 IT- och/eller cybersäkerhetsbeslutsfattare från 29 olika länder. Respondenterna kommer från en rad branscher, däribland teknik (21 procent), tillverkning (16 procent) och finansiella tjänster (13 procent).


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng