2023-09-04

61 kommuner får medel för brottsförebyggande åtgärder

I juli 2023 trädde en ny lag som reglerar kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet i kraft. Med anledning av den nya lagen har kommuner kunnat söka ekonomiskt stöd från Brå för lokalt brottsförebyggande arbete. Brå har nu fattat beslut om att bevilja stöd till 61 kommuner.

Det nya ekonomiska stödet från Brå syftar till att stärka och främja det brottsförebyggande arbetet på lokal nivå. Kommuner kan söka medel för exempelvis en förstudie för insatser, utbildning eller sammanställning av kunskap om insatser som kommunen är i behov av. Stödet kan också sökas för att främja utveckling av kunskapsbaserade åtgärder. I den första utlysningen ansökte 95 kommuner om ekonomiskt stöd.

Brå har nu beviljat stöd till 61 kommuner, samtliga som lämnat en ansökan som uppfyller de formella villkoren för det ekonomiska stödet. Stödet beviljas inte för att finansiera en redan etablerad verksamhet eller åtgärder som kommunen redan är ålagda att utföra enligt den nya lagen.

En ny utlysning om statsbidrag till kommuner för brottsförebyggande åtgärder under 2024 kommer att öppna under hösten 2023.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng