2024-01-02

Skydd 2024 – över 70 procent av säkerhetsutställningens yta är bokad

Mer än närmare tre fjärdedelar av mässans dominerande säkerhetsdel är redan bokade och det kommer hela tiden nya monterbokningar, säger Deniz Baykal på AR Media International.

Den 22–24 oktober 2024 är det dags igen för att samla säkerhetsbranschens alla intressenter i Stockholm. Då arrangeras nämligen Skydd – Nordens största säkerhetsmässa.

– Vi är i full gång med planeringen av programmet och försäljningen av monter- platser går för högtryck, säger Anders Arehag, Stockholmsmässans projektledare.

Sectech, som arrangerade på Stockholmsmässan den 24-25 oktober 2023  blev en succé. Nu laddar Stockholmsmässan upp inför Skydd som även rum den 24-26 oktober 2024 , en av Europas största säkerhetsmässor och nästa års stora säkerhetsevent i Norden.

Med 204 utställare och totalt 10.193 personer på plats blev Skydd en stor succé under tre oktoberdagar 2022. Och nöjdheten bland såväl besökare som utställare var hög.

83 procent hade köpsinflytande

I en undersökning av Explori gavs besökarna chans att betygsätta Skydd på en 1–5 skala. 699 besökare svarade. Skydd fick det genomsnittliga betyget 3,9. I utfallet framgår också att 82 procent tyckte seminarieprogrammet var bra eller utmärkt och att 74 procent av besökarna var nöjda eller mycket nöjda med eventet som helhet. Den teknik som besökarna uppgav som prioriterade på mässan var kamerabevakning, inbrottsskydd och passerkontroll.

Intressant var också att 83 procent av Skydd-besökare hade inköpsinflytande och att 93 procent av dem uppgav att de kanske, säkert eller helt säkert kommer komma tillbaka.

Säkerhet högt prioriterat

Mycket talar sålunda för att kommande event når samma höjder som 2022. Intresset för säkerhet har knappast minskat. Såväl offentlig sektor som det privata näringslivet har satt säkerheten högt upp på sin agenda.

– Det finns ett stort behov att hänga med i utvecklingen när det gäller säkerhetsteknik och även att lyssna på politikernas och de brottsbekämpande myndigheternas som har till uppgift att kontrollera och hålla nere brottsligheten. Att allt detta samlas på ett ställe vartannat år gör Skydd till ett unikt event, säger Anders Arehag.

Sectech visade vägen

Att Anders Arehag har anledning till att med stor tillförsikt se fram mot Skydd kan också härledas till säkerhetsteknikmässan Sectech som arrangerades tillsammans med AR Media International i oktober.

– Det blev en enorm succé med rekord i alla avseenden, fler utställare och besökare samt fler seminariedeltagare. Det är ännu ett tecken på hur stort intresset för säkerhet är, säger han.

Stort intresse att ställa ut

Det flaggas för lågkonjunktur och mässor är ofta en bra indikator på konjunkturläget. När det gäller säkerhetsutställningen på Skydd 2024 ser det dock väldigt ljust ut.

– Intresset är mycket stort. Mer än närmare tre fjärdedelar av mässans dominerande säkerhetsdel är redan bokade och det kommer hela tiden nya monterbokningar, säger Deniz Baykal på AR Media International, som är försäljningsansvarig för Skyddmässans säkerhetsdel.

Den stora efterfrågan på att ställa ut är kanske inte så förvånande. Av utställarna fick Skydd det genomsnittliga betyget 4,1 efter eventet 2022 och 98 procent uppgav att de kanske, säkert eller helt säkert kommer ställa ut 2024. 97 procent av utställarna uttryckte också att Skydd är ett viktigt event för branschen.

Förbereder seminarierna

Just nu jobbar Stockholmsmässan på att formera sig och samla olika intressenter i säkerhetsbranschen för att skapa ett starkt seminarieprogram. Här inbegrips arrangörens partners BYA, Försvarsmakten och AR Media International samt medarrangörerna Säkerhetsbranschen, SEM Group, SKR och SSF Stöldskyddsföreningen.

– Seminarierna är viktiga för en lyckad helhet och därför är vi tacksamma över att våra partners och medarrangörer som representerar olika typer av kompetens. Det borgar för ett brett seminarieprogram så att besökare känner sig inkluderade, säger Anders Arehag avslutningsvisLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng