2023-12-18

Securitas klimatmål validerade av SBTi

Securitas har nu sina klimatmål validerade av Science Based Target initiative (SBTi).

Valideringen innebär att Securitas förbinder sig till betydande utsläppsminskningar. Företaget har engagerat hela värdekedjan, inklusive kunder och leverantörer, och tagit ett samlat grepp för att hantera klimatförändringarna. Även om Securitas utsläpp är begränsade tar företaget fullt ansvar för sin miljöpåverkan.

– Handlingar väger tyngre än ord. Securitas är aldrig passiva; vi tar vår del av ansvaret. Vårt ambitiösa mål återspeglar ett engagemang för att skapa en värld som är både säker och hållbar. Eftersom säkerhet och hållbarhet går hand i hand, är valideringen från SBTi ett bevis på vårt ledarskap i branschen, säger Magnus Ahlqvist, VD och koncernchef för Securitas.

Kraftfull minskning av växthusgaser

Securitas åtar sig att minska totala utsläppen av växthusgaser i scope 1, 2 och 3 med 42% fram till 2030, med 2022 som basår. Detta ambitiösa mål överensstämmer med det 1,5-gradersmål som fastställts av Parisavtalet och som stöds av Science Based Target-initiativet.

– Vi skyddar inte bara människor, egendom och tillgångar. Vi är lika fokuserade på att garantera planetens framtida hållbarhet. Efter att i tio år konsekvent rapporterat utsläpp till CDP och som undertecknare av FN:s Global Compact 2015 befäster Securitas sin roll som en branschledare med fokus på miljöansvar, säger Sune Chabert Larsen, Chief Ethics and Sustainability Officer.

Med sin omfattande tekniska kunskap och kapacitet har Securitas ett viktigt ansvar att driva mer hållbara säkerhetslösningar tillsammans med våra teknikleverantörer, såväl som internt. Securitas involverar alla funktioner för att utveckla effektiva och genomförbara handlingsplaner samt främja samarbetet inom organisationen för att stötta det viktiga 1,5°C-målet med målsättningen att göra världen till en tryggare plats.

4000 företag har satt klimatmål

Science Based Targets initative (SBTi) är ett partnerskap mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute och World Wide Fund for Nature. Sedan 2015 har över 4 000 företag satt klimatmål baserade på vetenskapliga principer. Vetenskapsbaserade mål tillhandahåller ett ramverk för att minska klimatrelaterade risker, främja innovation och säkerställa efterlevnad av regelverk. Utöver att uppfylla miljöansvar bidrar strävan efter dessa måltill ökad effektivitet och kostnadsbesparingar.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng