2023-10-16

Sectech: Beyond Security – att skapa mervärden i smarta byggnader

Bland paneldeltagarna märks Fredrik Sidhagen, vd för RCO Security Group och Kristina Madolova, Architect & Engineering Manager, Axis Communications.

Tekniken som är tillgänglig för säkerhetsbranschens leverantörer kan erbjuda så mycket mer än att bara upptäcka brott och identifiera förövare. På den andra Sectech-dagen den 25 oktober diskuteras hur smart teknik kan bidra till effektivisering av arbetsflöden, lägre energikostnader, ökad lönsamhet och hållbarhet.

Frågor paneldeltagarna ställs inför handlar om var tekniken finns. Var finns de stora värdena och vad kan vi förvänta oss av morgondagens smarta byggnader och städer? Hur är säkerhetsbranschen positionerad och prioriterad i detta marknadssegment? Vad erbjuder säkerhetsföretag idag? Vilka värden – utöver säkerhet – kan säkerhetsbranschen tillföra marknaden för smarta byggnader och smarta städer? Vad ska branschens företag göra för att tidigt engagera sig i upphandlingar när det kommer till projekt inom smarta byggnader och städer?

Företrädare för branschföretag i panelen

Paneldiskussionens deltagare utgörs av Christopher Åkesson, Sales Manager Nordics, Milestone, Jonas Adlergård, Sales Manager Nordic Region, Johnson Controls, Gottfrid Seidevall, VD, Bravida Säkerhet, Fredrik Sidhagen, CEO, RCO Security Group och Kristina Madolova, Architect & Engineering Manager, Axis Communications.

Så bokar du din plats – kostnadsfritt

För fackfolk i säkerhetsbranschen är såväl entré till Sectech-utställningen som till seminariets paneldiskussioner och presentationer helt kostnadsfria. Allt som krävs för att komma in på Sectech är besöksanmälan till utställningen och därefter deltagaranmälan till seminarierna.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng