2021-04-15

Secits vill förvärva 60 procent av Säkra Larm för 60 miljoner kronor

Secits avser att förvärva 60 procent av Säkra Larm i Sverige AB för 30 miljoner kronor kontant och en säljarrevers om 30 miljoner kronor. Förvärvet väntas framför allt ge en snabbare organisk tillväxt i båda bolagen.

Förvärvet är villkorat av sedvanlig due diligence och slutgiltiga avtal. Avsikten är att Säkra Larm på sikt ska bli ett helägt dotterbolag till Secits.

– Med Säkra Larm tar Secits ett rejält kliv upp i storlek, stärker sin lönsamhet och blir en mer intressant partner för företagskunder. Tillsammans kommer vi att kunna växla upp vår tillväxttakt och ta ett större grepp om den svenska säkerhetsmarknaden, säger Secits vd Jens Wingren.

– Säkra Larm är redo att ta steget in på företagsmarknaden. Tillsammans med Secits får vi ett starkt produkterbjudande och möjligheter att gemensamt fortsätta att utveckla verksamheten. Dock är det självklart viktigt att understryka att Säkras nuvarande fokus på konsumentmarknaden kommer att fortsätta precis som vanligt, säger Säkra Larms vd Karl Weeks.

Med 96 miljoner kronor i omsättning under 2020 och ca 100 anställda är Säkra Larm Sveriges tredje största installatör av larm på privatmarknaden. Bolaget levererar inbrottslarm, skydd mot vattenskador, yttre bevakning, larmuppkoppling och smarta hem-lösningar. Företaget har en säljkår placerad på 27 orter runtom i Sverige.

Säkra Larm genomför för närvarande tre specifika projekt som under de kommande 12 månaderna förväntas förbättra bolagets rörelsemarginal till över 15 procent.

Secits är ett specialistföretag inom framförallt sensor- och kameraövervakning. Under 2020 antogs en tillväxtstrategi som dels bygger på tjänster med ett högre serviceinnehåll som levereras i abonnemangsform, dels vertikal och horisontell expansion av tjänste- och produktutbud. Förvärvet av Säkra Larm är i linje med denna strategi.

Förvärvet medför att Secits omsättning flerdubblas från 2020 års 34,5 miljoner kronor, till ca 130 miljoner kronor och att antalet anställda ökar från cirka 30 till cirka 130 personer. Bolaget kommer efter förvärvet att ha närvaro på ett 30-tal platser runt om i Sverige, från Helsingborg i söder till Umeå i norr.

Bolagen får ett brett tjänsteutbud med fokus kring larm, passersystem och kameraövervakning. Secits tjänsteutbud baserat på sensor- och kamerabevakning kommer att kunna erbjudas till Säkra Larms ca 25 000 larmkunder.

Secits avser att utnyttja produktbredden till att forma ett starkt erbjudande för små- och medelstora företag. Genom att kombinera Säkra Larms produkter med Secits passersystem och kameraövervakning får bolagen ett attraktivt erbjudande för denna del av företagsmarknaden. Företagsmarknaden fordrar installationer i en högre skyddsklass till vilken Säkra Larm redan inlett en uppgradering.

Bolagen ser dessutom möjligheter för kostnadssynergier genom att koordinera inköp, skapa gemensam support och administration samt via samlokalisering.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng