2024-02-22

Prosero-bolaget Öbacka Tele och Larm gör företagsförvärv

Anthony Fagerberg från Öbacka och Micael Pääjärvi från El och Larm Anläggningar.

Öbacka Tele och Larm AB (Öbacka) har förvärvat EL och Larm Anläggningar i Norr AB, ett svenskt säkerhetsföretag baserat i Sundsvall. Förvärvet är en del av Proseros strategi att stärka verksamheten i norra Sverige.

Sundsvalls El & Larmservice grundades 1998 och 1999 förvärvades Öbacka Tele & Larm AB och 2010 slogs de båda verksamheterna samman. Idag är bolaget, med 18 anställda, lokalt mest känt som Öbacka och geografiskt verksamt i Västernorrland och Hälsingland. I det senast kända bokslutet (2022-12) omsatte bolaget drygt 33 miljoner kronor.

EL och Larm Anläggningar i Norr AB grundades 2005 av Micael Pääjärvi. Företaget erbjuder tjänster inom passerkontroll, brandlarm och inbrottslarm. Kundbasen omfattar fastighetssektorn, företag, banker och försäkringsbolag. Företaget har fyra heltidsanställda. och rapporterade en omsättning på 6,6 miljoner kronor under 2023.

Känner varandra väl

Företaget, som har sitt kontor i Sundsvall, kommer att integreras i Öbacka, som är en del av Prosero sedan 2020 och har kontor i Sundsvall, Kiruna och Ljusdal.

– Vi har jobbat geografiskt nära varandra under lång tid, men mot olika typer av kunder. Deras goda rykte och tekniska expertis i kombination med långvariga kundrelationer, kommer att vara värdefulla och stärka vår position i regionen, kommenterar Anthony Fagerberg, verksamhetschef på Öbacka Tele och Larm.

Blir en del av Prosero

I den nya ägarstrukturen kommer Micael Pääjärvi jobbar vidare med EL och Larm Anläggningars kunder, men nu under Öbacka Tele & Larms namn.

– Nu, som en del av en större grupp, får vi möjlighet att öka fokus än mer på våra kunders behov. Vi kan dra nytta av båda verksamheternas styrkor och effektivt fördela resurser, vilket kommer att förbättra vårt erbjudande och öka vår konkurrenskraft, säger han

Genom fusioneringen i med Öbacka Tele och Larm kommer El och Larm Anlggningar också bli en del av Prosero-gruppen som nu finns lokatl förankrade på över 170 platser i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng