2023-07-13

Maskindirektivet ställer höga krav på säkra dörrmiljöer i byggprocesser

Anders Sandgren, Business Developer Specifications på Dormakaba Scanbalt.

Maskindrivna dörrar regleras av Maskindirektivet, Europastandard EN 16005. Det omfattar säkerhet vid användande av maskindrivna dörrar för persontrafik. Det är den driftsättande installatören som är ansvarig för att alla krav på riskanalys, dokumentation, CE-märkning med mera följs in i minsta detalj, enligt Anders Sandgren, Business Developer Specifications på Dormakaba Scanbalt.

Anders Sandgren menar att minsta miss kan få kostsamma konsekvenser.

–Just därför är det viktigt att samarbeta med säkerhetsexperter redan tidigt i projekteringsfasen, säger han.

Viktigt att kunna koordinera kraven

Nybyggnationer och ombyggnationer är ofta omfattande projekt med flera olika typer av dörrmiljöer där automatik används. Det kan även vara många olika konsulter involverade när det gäller vilka produkter som väljs. Med många olika aktörer involverade finns en risk att föreslagna lösningar inte tar hänsyn till hela kravbilden – däribland Maskindirektivets säkerhetskrav, men även utrymnings-, tillgänglighets- och brandkrav. Det är inte ovanligt att motstridigheter i handlingarna upptäcks senare i projektet, vilket ofta blir kostsamt, menar Anders Sangren.

– Är man angelägen om accesslösningar som följer Maskindirektivet, samt alla krav på tillgänglighet, brandsäkerhet och utrymning, krävs bästa möjliga kommunikation mellan de olika aktörerna. Det behövs koordinering av kraven från olika intressenter för att hitta en kostnadseffektiv helhetslösning som lever upp till verksamhetens behov, lag- och myndighetskrav, säger han.

– Det är här kunniga säkerhetsexperter kan spela en central nyckelroll genom att ha total överblick redan från projektets inledningsfas.

Stöd i alla faser av projektet

Anders Sandgren framhåller att Dormakaba kan göra skillnad genom att vara en rådgivande partner till fastighetsägare, arkitekter, säkerhetskonsulter, installatörer och projektledare från projektstart till mål.

– Vi har ett dedikerat projekteringsteam som för en nära dialog under alla faser av projektet och stöttar med att skriva, ändra eller granska specifikationer och ge förslag på kostnadseffektiva helhetslösningar som lever upp till alla krav, förklarar han.

– Nära dialog mellan tillverkare, arkitekter, säkerhetskonsulter, installatörer och projektledare är avgörande för att få framgång i projektet – och det är ofta flera av dessa intressenter vi brukar samarbeta med.

Använd beprövade lösningar

Ett förenklande sätt att leva upp till Maskindirektivet när det gäller automatiserade dörrar, är att välja produkter och lösningar som använts otaliga gånger tidigare.

– Bara som exempel, våra dörrautomatiker Dormakaba ED100/250 är beprövade produkter som funnits på marknaden i väldigt många år. De har bevisat sig i åtskilliga lösningar och projekt som följer Maskindirektivet, säger Anders Sandgren.

– Det betyder att man inte bara får en hållbar och säker teknisk lösning, utan även en utgångspunkt som avsevärt förenklar processen genom att produkterna klarat alla krav och prövningar många gånger tidigare. Det finns redan upptrampade spår att följa, så att säga. En dörr med automatisk öppning räknas som en maskin och installationen ska därför följa Maskindirektivet.

Europastandarden SS-EN 16005 omfattar säkerhet vid användande av maskindrivna dörrar för persontrafik och ger en guidning till hur man kan hantera kraven som ställs på en automatiserad dörr. Det är installationsfirman som ansvarar för att den automatiserade dörren (maskinen) efter utförd riskanalys blir korrekt installerad, dokumenterad samt CE märkt.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng