2023-10-13

Level får uppdrag inom kritisk infrastruktur värt 150 miljoner kronor

Nordic Level Technology – som ingår i Nordic Level Group – har tilldelats ett ramavtal inom kritisk infrastruktur i region Nord med ett beräknat värde om ca 150 miljoner kronor under avtalsperioden.

Nordic Level Technology har exklusivt tilldelats det prestigefulla ramavtal gällande intrångssäkerhet och omfattande säkerhetstjänster i region Nord. Ramavtalet avser underhåll och reinvesteringar i befintliga säkerhetsinstallationer vid kritisk infrastruktur. Ramavtalet avser t3år med möjlighet till förlängning 2 + 2 år, om totalt 7 år. Avtalsvärdet beräknas till cirka 150 miljoner kronor under den sjuåriga avtalsperioden. Uppdraget genomförs löpande och inleds under fjärde kvartalet 2023.

Storbolag inom kraftöverföring

Det bekräftade beslutet om ensam tilldelning av ramavtalet för region Nord avser uppdrag om tjänster för vidmakthållande av funktion, utveckling och service vid kritisk infrastruktur. Avtalet har tecknats med är en av Sveriges största aktörer inom kraftöverföring.

Nordic Level Technology AB har sedan tidigare stor erfarenhet av detta segment och har en väl utvecklad kompetens och leveransmodell för kunder inom eldistribution. Uppdraget ligger helt i linje med koncernens strategi att leverera tjänster för kritisk infrastruktur och samhällsviktiga verksamheter genom att utnyttja koncernens samlade kompetens och förmåga.

– Det är mycket inspirerande att få bidra till och utveckla säkerheten inom Sveriges kritiska infrastruktur. Det är en stor förmån att under detta långsiktiga avtal leverera, underhålla och integrera högteknologiska säkerhetslösningar tillsammans med en mycket säkerhetsmedveten och utvecklande kund och kravställare inom kritisk infrastruktur, säger Mikael Pettersson, vd på Nordic Level Technology AB.

Öppnar kontor i Umeå

Genom det nyligen kommunicerade inkromsförvärvet av Umias säkerhetsverksamhet i Umeå etableras nu också ett nytt kontor i Umeå.

– Genom en än starkare närvaro på den växande marknaden i Norra Sverige breddar vi vår kundportfölj och ökar vår förmåga och kompentens. Detta förvärv stärker förstås ytterligare vår leveranskapacitet rörande den nu kommunicerade affären, kommenterar Mikael Pettersson avslutningsvis.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng