2023-08-29

Larm ökar anställdas trygghetskänsla i socialtjänst och vårdboenden

Guiden till en tryggare arbetsplats fokuserar på hur tryggheten upplevs och kan förbättras för två personal på boendeverksamheter och inom socialt arbete.

Personal inom vårdboenden, omsorgsboenden och socialt arbete möter i allt större utsträckning hot och våld i sin arbetsmiljö. Att yrkesgrupperna hör till de mest utsatta bekräftas i en ny, kundundersökning av Addsecure. Mot den bakgrunden introducerar Addsecure en ny guide, som belyser vilka förebyggande åtgärder som krävs för att skapa tryggare arbetsmiljöer för utsatta yrkesområden.

I Addsecures undersökning, som tittar närmre på hur personalen inom olika boendeverksamheter och socialt arbete upplever tryggheten, framkommer det att otryggheten ofta förvärras vid ensamarbete och hembesök hos vårdtagare. Bland de situationer som upplevs mest otrygga nämns interaktion med utåtagerande individer, obehöriga besökare och interna konflikter mellan vårdtagare. Nästan hälften av de tillfrågade uppger att de varit i situationer där de borde ha larmat.

− Alla har rätt till en trygg arbetsmiljö. Det vi sett på senare år, som bekräftats genom bland annat undersökningar av Arbetsmiljöverket, är att hot och våld blivit ett allt större arbetsmiljöproblem. Branscher som sticker ut är bland annat ensamarbetare och olika former av omsorg och sociala tjänster. När vi frågar våra kunder inom dessa arbetsgrupper om vilka verktyg eller metoder de främst arbetar med för att skapa trygghet nämner en majoritet förebyggande åtgärder, där bland annat larm är en viktig säkerhetsåtgärd, säger Peter Johansson, affärsområdeschef Smart Alarms på Addsecure.

Möjligheten att larma är viktig

Larm, eller möjligheten att larma, anses vara ett viktigt verktyg för att säkerställa säkerheten både för medarbetare och klienter. 4 av 5 av de intervjuade svarade att möjligheten att larma ökar känslan av trygghet på jobbet.

− Att trygga utsatta yrkesgrupper har länge varit ett av våra största fokusområden på Addsecure. Vi tror att en god kombination av tekniska kommunikations- och larmlösningar, samt förebyggande utbildningsinsatser, skapar tryggare arbetsmiljöer. Det kan också hjälpa arbetsgivare att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav om ensamarbete, och hot och våld i arbetsmiljön. Med vår nya guide vill vi rikta fokus på problematiken och öka medvetenheten kring de åtgärder som kan öka tryggheten inom socialtjänst och boendeverksamheter, säger Peter Johansson.

Om undersökningen och guiden

Guiden till en tryggare arbetsplats fokuserar på hur tryggheten upplevs och kan förbättras för två särskilt utsatta yrkesgrupper när det kommer till hot och våld – personal på boendeverksamheter och inom socialt arbete. I guiden presenteras resultatet av en kundundersökning utförd 2023, där Addsecure frågat personalen inom dessa yrkesgrupper hur de upplever tryggheten och vad de anser bidrar till ökad trygghet på jobbet. Kundundersökningen genomfördes genom ett slumpmässigt urval i kundregistret. Det resulterade i 30 intervjuer med kunder inom boendeverksamhet. En majoritet av de svarande innehar en chefstitel.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng