2023-10-24

Integritetsvänlig säkerhetsteknik i fokus på Sectech idag

Panelldiskussionens deltagare Jenny Bård (IMY), Andreas Silvede (Genetec), samt Thomas Fernström (Exertis Security), och Kettil Stenberg (Securitas Technology Europe/Säkerhetsbranschen).

Panelldiskussionens deltagare Jenny Bård (IMY), Andreas Silvede (Genetec), samt Thomas Fernström (Exertis Security), och Kettil Stenberg (Securitas Technology Europe/Säkerhetsbranschen).

En paneldiskussion med ett ämne som verkligen kan betraktas som hett äger rum på Sectech (Stockholmsmässan) idag den 24 oktober klockan 13.50. Företrädare för säkerhetsbranschenska då diskutera behovet av integritetsvänlig teknik tillsammans med Jenny Bård, enhetschef på Integritetsmyndigheten (IMY).

Programpunkten har rubriken ”Integritetsvänlig säkerhetsteknik – hur tillåten är den egentligen?” och anspelar främst på hur IMY ser på säkerhetsbranschen olika metoder för att få använda övervakningsteknik som anonymiserar personen som övervakas.

Har integritetsvänlig teknik tillståndsföreträde?

Integritetsmyndigheten (IMY) har till uppgift att värna människors personliga integritet och ska därför se över efterlevnad av såväl GDPR som kamerabevakningslagen. Myndigheten har vid flera tillfällen framfört att de välkomnar integritetsvänlig teknik, men hur är det i praktiken?

Har integritetsvänlig teknik premierats vid tillståndsgivning? Har befintlig integritetsvänlig teknik företrädesrätt när man bedömer tillstånd för exempelvis kamerabevakningssystem eller biometri-baserad passerkontroll i företag, myndigheter, kommun och stat? Vilka erfarenheter har säkerhetsbranschens aktörer och hur svarar IIMY på frågan?

– Det här viktiga frågor och det är ingen tillfällighet att programpunkten föregås av en presentation av entreprenören och Alcatraz AI:s grundare Vince Gaydarzhiev. Den handlar mycket om hur Alcatraz AI har investerat i innovation för att deras ansiktsautentiseringslösning för passerkontroll ska kunna leva upp till bland annat GDPR-kraven.

IMY-chef och Säkerhetsbranschens ordförande

I panelen ingår Jenny Bård, enhetschef på IMY, Andreas Silvede, som är Account Executive i Norden och Baltikum för Genetec samt Thomas Fernström, Regional Manager för Norden på Exertis Security och sist men inte minst Kettil Stenberg, CTO på Securitas Technology Europe och styrelseordförande för Säkerhetsbranschen.

För info och anmälan: För fackfolk i säkerhetsbranschen är såväl entré till Sectech-utställningen som till seminariets paneldiskussioner och presentationer helt kostnadsfria. Allt som krävs för att komma in på Sectech är besöksanmälan till utställningen och därefter deltagaranmälan till seminarierna.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng