2023-07-26

Göteborgs Hamn tecknar nytt avtal med Avarn Security

Fr v: Magnus Rosenqvist, Deputy Head of Security Göteborgs Hamn, Filip Hillhammar, regional KAM Avarn Security, Thomas Fransson, Head of Security Göteborgs Hamn, Carl-Johan Saldert, Bid Manager Avarn Security och Jimmy Ljungberg, regionchef Avarn Security.

 Avarn Security får fortsatt förtroende att leverera säkerhetstjänster åt Göteborgs Hamn. Med optionsår kan det nya avtalet sträcka sig över en tolvårsperiod.

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn och är av betydelse för Sveriges säkerhet. Hamnen är klassad som en samhällsviktig anläggning och är ett skyddsobjekt enligt säkerhetsskyddslagen. Hamnen har upphandlat uppdraget ”Port Security”, som består av operativ bevakning samt drift av hamnens säkerhetstekniska system.

– Vi är så stolta över att få ansvara för hela uppdraget. Tidigare har de två områdena upphandlats var för sig, men nu är Avarn Security en gemensam leverantör för både bevakning och teknik och kommer att ha det samlade ansvaret, säger Carl Johan Saldert, Bid Manager och avtalsansvarig på Avarn Security.

I uppdraget ingår bland annat bemanning av övervakningscentral, tillsyn, larmutryckning, bevakning av tillträdesplatser, godskontroll med hund samt passerkortsadministration. Bemanningen utförs med skyddsvakter. Det ingår även drift, jour, service och underhåll av de säkerhetstekniska systemen.

– Det är glädjande att vi får fortsatt förtroende från Göteborgs Hamn och kan utveckla uppdraget tillsammans kommande period. Det är ett komplext uppdrag som ställer höga krav på oss som leverantör, vilket såklart är väldigt spännande både för Avarn som företag och våra medarbetare som arbetar i uppdraget, säger Jimmy Ljungberg, regionchef Väst på Avarn Security.

– Göteborgs Hamns främsta uppdrag är att stärka näringslivet, både lokalt och nationellt, och skapa konkurrensfördelar för nordisk industri. Hamnen ska även vara ett hållbart godsnav. Säkerheten i hamnen är oerhört viktig och en förutsättning för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag, säger Magnus Rosenqvist, Deputy Head of Security, Göteborgs Hamn.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng