2023-09-01

DEBATT: Hög tid för nya ID-lösningar för framtidssäkrat internet

Tomas Viksten, nordisk affärsutvecklingschef på The Trade Desk.

Internet har förändrats mycket på 30 år och kakor har varit en viktig del av den tekniska utvecklingen, men nu är deras dagar räknade. En ökad fokusering på personlig integritet och nya lagar gör att allt fler planerar för livet efter kakor. Tomas Viksten, nordisk affärsutvecklingschef på The Trade Desk, menar att utfasningen av kakor är en möjlighet för internet att förändras till det bättre och att EUID, som är EU:s version av Unified ID 2 (UID 2), är ett steg i rätt riktning för att skapa en mer transparent och säker onlinevärld som gynnar både företag och användare.

Mosaic Communications släppte världens första kommersiellt tillgängliga webbläsare, Netscape Navigator 1994, för snart 30 år sedan. I programmet fanns ett tekniskt protokoll kallat cookie. Denna högst inflytelserika komponent har klarat sig betydligt längre än det företag som uppfann den, men nu är dess dagar räknade.

Utfasningen av kakor är en möjlighet för internet att förändras till det bättre. Vi måste göra detta rätt, delvis för att internetekonomins grundläggande principer inte har förändrats mycket under de senaste 25 åren – den finansieras fortfarande av reklam. Vi "betalar" för nyheter vi läser, musik vi lyssnar på och TV-program vi streamar genom att titta på eller lyssna på reklam - den enkla quid-pro-quo i internetekosystemet.

Ge användarna verktyg för transparans

Användarna förtjänar dock att bli bättre informerade om den roll annonseringen spelar i finansieringen av innehållet. och historiskt sett har vi som bransch inte gjort ett bra jobb med att förklara detta. Användarna behöver också få verktyg för att främja transparens där de kan kontrollera vilken personlig information de delar, med vem och för vilket syfte. Den här informationen kan inte gömmas bakom långa svårbegripliga sekretesspolicyer, som få om någon läser. Det är det enda sättet för branschen att ta itu med ökningen av konsumentmedvetenhet kring deras rättigheter till online-privatliv och en ökad statlig reglering av utrymmet.

30 år gammalt protokoll bör fasas ut

Det är därför branschen har tagit sig an uppgiften att komma med en bättre lösning. Ett 30 år gammalt protokoll som inte var byggt för dagens behov förtjänar att fasas ut. De flesta aktörer i ekosystemet lägger nu mycket större hänsyn till konsumentens integritet jämfört med för bara ett antal år sedan. Detta är redan en vinst för användarna.

The Trade Desk tog initiativ till open source-lösningen UID2 för att ta branschen bortom kakor, med konsumenten i fokus. Vi har arbetat dedikerat för att samla branschens bredd av aktörer såsom, adtech, marknadsförare, annonsörer och publicister, och använder en metod där alla parter är representerade på samma sätt i designen och styrningen av lösningen. Målet är att ingen ensam aktör ska kunna kontrollera landskapet oproportionerligt mycket. Vi betonar i initiativet också den centrala roll som konsumenter spelar i ekosystemet.

Inget heltäckande svar

På en global marknad kommer det alltid att finnas regionala olikheter och prioriteringar. Här i Europa har vi EUID (som är EU:s version av UID 2) under utveckling, som är utformat efter de behov som just den europeiska marknaden och dess konsumenter behöver. Det finns inget heltäckande svar på hur framtidens ID-metoder kommer att se ut. Sannolikt kommer flera olika metoder att samspela för att ersätta cookies och möjliggöra riktad annonsering på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

En ny, modern och transparent gemensam valuta som förstärker relationen mellan innehållsskapare, konsumenter och annonsörer oavsett plattform representerar nästa era inom integritet och sättet som världen relaterar till internet som helhet.

Rätt tillfälle att bygga en bättre framtid

Med mindre än ett år kvar innan tredjepartscookies försvinner från Chrome har vi möjlighet att bygga en bättre framtid för riktad annonsering och mätning online. Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa en mer rättvis, transparent och säker onlinevärld som gynnar både företag och användare.

 Tomas Viksten

nordisk affärsutvecklingschef på The Trade DeskLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng