2021-10-12

Confidence förvärvar AC Säkerhet Nord

Confidence International AB förvärvar det Skellefteåbaserade säkerhetsföretaget AC Säkerhet Nord AB.

Confidence har idag tecknat avtal om förvärv av säkerhetsbolaget AC Säkerhet Nord AB med tillträdesdatum den 19 oktober.

AC Säkerhet Nord, som är baserat i Skellefteå levererar moderna integrerade säkerhetssystem, kameraövervakning, inbrottslarm och tillträdessystem i kombination med andra säkerhetsprodukter till företag och offentliga organisationer lokalt och i regionen. Bolaget har bedrivit en lönsam och växande verksamhet och skapat en lokal och regional position i Övre Norrland och med kunder som exempelvis Skelleftebostäder, Skellefteå Kraft, Scandic och Boliden Mineral.

– Förvärvet är ett resultat av den förvärvsstrategi koncernen lagt efter förvärvet av Nordic Level Group tidigare i år. Genom en etablering på den växande marknaden i Övre Norrland får vi nu en språngbräda in i denna intressanta marknad för samtliga erbjudanden i koncernen vilket känns fantastiskt. säger Thomas Lundin, Confidence vd och koncernchef.

AC omsatte det brutna räkenskapsåret 2020/21 med bokslut 2021-04-30 ca 9 miljoner kronor med en EBITDA-marginal uppgående till ca 16 procent. Bolaget växer i ingången till räkenskapsåret 2021/22 med drygt 30 procent och förväntas fortsätta den starka lönsamma tillväxten.

– AC kommer i koncernen att bli en del av Division Technology där man adderar ytterligare styrka inom de för koncernen viktiga segmentet högsäkerhet och kritisk infrastruktur samt adderar lokal närvaro och goda kundkontakter i en av Sveriges viktigaste tillväxtregioner, kommenterar Thomas Lundin.

Köpeskillingen för förvärvet utgörs av 4,3 miljoner kronor i kontanter vid tillträdet, en avräkning om cirkaa 400 000 kronor en månad efter tillträdet och en tilläggsköpeskilling som utfaller under en tre-års-period och bedöms kunna uppgå till 900 000 kronor. Koncernen finansierar förvärvet med egna medel.

I en kommentar till avyttringen av AC Säkerhet Nord AB framhåller Tony Holmgren, bolagets ägare och vd, att han ser fram mot att bli en del av Confidence-koncernen och att får tillgång till de resurser som finns där.

– Det kommer att stärka oss lokalt här i Skellefteå och vara värdefullt för våra kunder, säger han.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng