2021-08-12

Confidence certifierat för utrymningslarm med talat meddelande

Confidence adderar ytterligare ett certifikat och behörighet till sitt erbjudande inom divisionen Security Technology. Senaste tillskottet är certifikat som anläggarfirma för Utrymningslarm med talat meddelande, UTM.

Certifiering enligt Brandskyddsföreningens regelverk SBF502:1 är sedan en tid ett krav för entreprenören för att säkerställa att anläggningarna uppförs på ett korrekt sätt och även förblir så över tid.

Utrymningslarm med talat meddelande möjliggör att sända flerspråkig information vid utrymningsbehov och resulterar i snabbare, säkrare och effektivare utrymning. Med tal skapas också en ökad trygghet för alla oavsett lokalkännedom, nationalitet och eventuella handikapp i form av syn eller rörelse.

–. Marknaden växer och behovet av lokaler med säkra, tydliga och effektiva utrymningslarm ökar. Rätt installerat och utfört når informationen via UTM snabbt tillräckligt många för att få en grupp att agera med visshet om bekräftad fara vilket är en av nycklarna till att spara tid och förhindra personskada och förlust av liv”, säger Niklas Karlsson på Confidence i samband med sin certifiering.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng