2023-12-28

Brittiska Leap Grid blir majoritetsägare i Levels cybersäkerhetsbolag

Nordic Level Group AB har tecknat avtal med Leap Grid Consultancy & Investment Ltd om avyttring av majoritetsposten i Nordic Level Cyber Security AB, “Cynode”, koncernens specialistgren inom cybersäkerhetsrådgivning.

Transaktionen i linje med Nordic Level Groups strategi att renodla sin verksamhet mot ett sectechbolag, det vill säga tekniska lösningar och att fokusera på leveranser av säkerhetsteknik och rådgivning på marknaden för fysisk säkerhet.

Möjlighet till internationell tillväxt

I ett pressmeddelande meddelar Nordic Level Group att man genom ett strategiskt samarbetsavtal med brittiska Leap Grid förstärker koncernens kompetens och leveransförmåga på befintliga marknader, samtidigt som det skapar potential för ytterligare tillväxt inom cybersäkerhet på en expansiv marknad. Det strategiska samarbetet öppnar även för tillväxt genom nya kundrelationer och utvidgade möjligheter på internationella marknader, skriver bolaget.

Breddat erbjudande

Avyttringen av majoritetsandelen i Cynode till Leap Grid, i kombination med ett strategiskt samarbetsavtal, syftar till att stärka Nordic Level Group förmåga att erbjuda utökad support till både nya och befintliga kunder över en rad kritiska områden. Leap Grid bidrar med expertis inom högt efterfrågade cybersäkerhetstjänster, inklusive managerad detektering och respons, digital riskhantering, hotcentrerad bedömning och förbättring, samt sårbarhetshantering. Samarbetet och det breddade erbjudandet ger även Nordic Level möjlighet att ytterligare fördjupa relationerna med internationellt etablerade kunder. Leap Grid har åtagit sig att investera betydande belopp för att accelerera tillväxten i det gemensamt ägda bolaget. Nordic Level Group kommer att vara en långsiktig ägare med en ägarandel uppgående till 15 procent i en mer omfattande verksamhet än tidigare.

– Vi är mycket glada över partnerskapet med Leap Grid. Vi bedömer att integrationen av teknisk säkerhet och cybersäkerhet kommer att vara avgörande i framtiden. Genom partnerskapet med Leap Grid, kan vi utnyttja våra gemensamma styrkor för att erbjuda utökade och ytterligare förbättrade tjänster till våra kunder, även internationellt, säger Jörgen Lundgren, vd för Nordic Level Group.

Möjliggör expansion

Sebastian Rosendahl, grundare och vd för Cynode, också mycket entusiastisk över att samarbeta med Leap Grid.

– Med en växande närvaro, tjänsteportfölj och teknisk expertis är vi väl positionerade att erbjuda cybersäkerhetstjänster som möter de utvecklande hot som företag och organisationer står inför. Med detta i ryggen ser vi fram emot att kunna erbjuda Level ytterligare möjligheter till expansion och breddad kompetens inom sina prioriterade kundsegment, säger han.

Leap Grid ser en marknad i Sverige

Armağan Zaloğlu, vd för Leap Grid Consultancy and Investment Ltd, framhåller i en kommentar att Leap Grid erbjuder ett brett utbud av kraftfulla cybersäkerhetstjänster som kan hjälpa företag i Sverige att snabbt reducera sina risker.

– Partnerskapet med Nordic Level Group ökar våra möjligheter att snabbt nå användare med våra högkvalitativa tjänster, säger han avslutningsvis.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng