2023-06-22

Avarn Security och Borås Stad tecknar avtal

Från vänster: Tommy Josefsson, ansvarig upphandlare Borås Stad, David Hansson, regional försäljningschef Avarn Security, Marcus Hjalmarsson, säkerhetschef CKS Borås Stad och Lars Wallén, säkerhetssamordnare CKS Borås Stad.

Borås Stad har efter genomförd upphandling utsett Avarn Security som sin nya säkerhetsleverantör från och med den 1 september. Det omfattande avtalet innefattar stadens samlade behov av bevakningstjänster.

David Hansson, regional försäljningschef på Avarn Security, framhåller att uppdraget tilldelades företaget efter gedigen upphandlingsprocess som ställde höga krav på de deltagande säkerhetsföretagen.

– Borås Stad uttryckte tydliga och höga förväntningar på ett framtida samarbete, säger han och förklarar att Avarn Securitys skräddarsydda lösning möter stadens samlade förväntningar och behov, säger han.

– Vi ser fram emot att påbörja byggnationen av ett framgångsrikt partnerskap baserat på innovation och samarbete, där målsättningen är att skapa ett säkrare och tryggare Borås Stad, kommenterar David Hansson, vidare.

Jimmy Ljungberg, regionchef Väst på Avarn Security, ser även möjligheter till lokal expansion.

– I samband med att detta spännande uppdrag startar ser Avarn Security även fram emot möjligheten att etablera sig på en ny ort. Vi är dessutom övertygade om att vi kommer att kunna erbjuda alla företag och näringsidkare i Borås högkvalitativa säkerhetslösningar inom bevakning och säkerhetsteknik på konkurrensmässiga grunder, säger Jimmy Ljungberg, regionchef Väst på Avarn Security, säger han.

Marcus Hjalmarsson, säkerhetschef, Borås Stad, ser samarbetet med Avarn Security som ett led i en ambition att utveckla stadens samlade säkerhetsarbete.

– Vår ambition är att arbeta förebyggande och fokusera på uppnådd effekt och nytta med utförda bevakningsinsatser. Viktiga ledord i vårt framtida säkerhetsarbete är ”rätt åtgärd, på rätt plats, vid rätt tidpunkt”, säger han.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng