2024-01-03

2024 års trender sågs redan på Sectech

Lennart Alexandrie, publisher, AR Media International, trendspanar inför 2024.

Under Sectech i Stockholm den 24–25 oktober 2023 visades med stor tydlighet vilken väg marknaden för fysisk säkerhet är på väg att ta och därmed vilka trender som kommer prägla 2024.

Att AI-lösningar är en av de tydligaste trenderna på säkerhetsmarknaden underströks med all tydlighet under Sectech-dagarna. Inte minst inom kamerabevakning. Motorola må vara bolaget som anses ha det globala herraväldet när det gäller intelligent videoanalys efter alla sina företagsförvärv inom kamerabevakningssektorn, men under Sectech-dagarna kändes Bosch Security Systems som den stora härföraren med sin IVA Pro-lösning. När Detektor International Award korade årets bästa produkter kpå Säkerhetsbanketten – som avslutade första mässdagen – belönades Bosch med utmärkelsen "Innovative Achievement" för just den AI-drivna IVA Pro-lösningen.

Självkalibrerande intelligent kamerabevakning

IVA Pro-lösningen mest uppmärksammade egenskap är att den erbjuder självkalibrering av kamerasystemet. Det sker via plug-ins för fyra olika applikationer; perimeterövervakning, trafikövervakning, byggnadssäkerhet eller intelligent objektspårning. Så det var inte bara trenden intelligent videoanalys som Bosch-lösningen representerade, utan också industrins allt större fokus på att skapa installationsvänliga lösningar.

Molnlösningar på frammarsch

Den andra megatrenden som präglade Sectech var molnlösningar. På Sectech 2019 talade många om det amerikanska bolaget Eagle Eye Networks, som då hade precis hade etablerats i Norden. Med sitt renodlade molnvideoövervakningskoncept för den professionella säkerhetsmarknaden upplevde många etableringen som provokativ. Då var tveksamheten till molnet i branschen stor. Den skepsisen är till stora delar bortblåst.

På årets Sectech ståtade flera betydande tillverkare av säkerhetssystem med stora molnsatsningar. Både Aritech (en del av Carrier Fire & Security) och Acre Security (före detta Vanderbilt) kammade hem priser för sina molnlösningar i samband med Detektor International Award-prisutdelningen. Lägg därtill att flertalet av de övriga 10 prisbelönade lösningarna innefattade molnlösningar.

ID-hantering och passerkontroll driver på

Hos IAM-företag och tillverkare av passerkontrollsystem är molnlösningar redan starkt etablerat – framför allt pådrivet av behovet av mobil ID-hantering. Molnklubben inom passerkontrollsektorn fick också en ny svensk medlem när Axema lanserade sin första cloud-lösning, Vaka Online, på Sectech.

Att molnbaserade säkerhetssystem är på frammarsch råder inget tvivel om, även om on-premlösningar (lokala system) knappast spelat ut sin roll. Dessutom finns en medelväg – hybridlösningar – där molnets används men där känsliga data hanteras lokalt. Med ett växande cyberhot ökar dock säkerhetskraven på tekniska system som är kopplade till kritisk infrastruktur och i den typen av installationer är inte molnet särskilt eftertraktat – åtminstone inte i Sverige.

Integritetsvänlig ansiktsigenkänning

Passerkontroll baserad på ansiktsigenkänning vill många ha, men rådande GDPR-krav har kylt ner intresset för tekniken i Europa. På Sectech presenterade dock det amerikanska företaget Alcatraz AI en lösning som kan utgöra en game-changer. Rock är ansiktsautentiseringslösning för snabb och effektiv beröringsfri passerkontroll som inte lagrar någon bild på användarna. I stället omvandlas unika egenheter i användarens ansikte till digitala mätvärden som matchas mot en helt anonymiserad databas för att kontrollera personers behörigheter till specifika områden. I kombination med en managementmjukvara för hantering av samtycke är den här lösningen helt unik och kan öppna vägen ansiktsavläsning i passerkontrollapplikationer.

IMY beslutar

Under förutsättning att arbetsgivaren inte äger eller hanterar denna data och att det finns ett alternativt sätt att identifiera sig, kan den här lösningen eventuellt klara GDPR-kraven, medgav IMY:s enhetschef Jennie Bård i en paneldiskussion på Sectech. För alla som förespråkar passerkontroll med ansiktsavläsning var det ett positivt besked. Just hanteringen av kundernas data som är ju det centrala för de framväxande moderna tjänsteproducerande säkerhetsföretagen. Det betyder att slutkunden frånkopplas samtyckeshanteringen och att tekniken därmed bör kunna användas utan att stå i konflikt med GDPR. Huruvida IMY kommer titta närmare på tekniken och efter prövning gör samma tolkning återstår att se.

Genombrott för lidar

En annan integritetsvänlig teknik som verkligen lyftes fram under Sectech-dagarna var lidar (Light detection and ranging). Denna laserbaserade teknik kan definiera egenskaper hos ett inkräktande objekt, exempelvis dess storlek och form samt även mäta avståndet till det. Precisionen och den anonymiserade detekteringen gör Lidar till ett starkt komplement eller alternativ till kameror med inbyggd rörelsedetektion, exempelvis vid perimeterövervakning. Då lidartekniken inte gör personer i bevakningsområdet identifierbara

På Sectech fanns flera utställare som marknadsförde lidar och tekniken firade också stora triumfer på årets Detektor International Award-utdelning. Lidartekniklösningar gav såväl Optex som Flasheye förstapriset i kategorin Alarm & Detection respektive IoT Security. Två av fyra priskategorier vanns sålunda med lidarlösningar. Det kan man kalla för ett teknikgenombrott på marknaden för fysisk säkerhet.

Security as a Service

Med AI-utvecklingen och den ökande förekomsten av skalbara molntjänster kommer säkerhetsbranschens transformation från dagens produktorienterade verksamhet till tjänstebaserade affärsmodeller att accelerera. Security as a Service (SECaaS) är sålunda en stark trend som generellt kommer att prägla marknaden för fysisk säkerhet de närmaste åren.

Facit på Skydd 2024

Med dessa trendspaningar ser jag fram mot SKYDD – Nordens största säkerhetsmässa – som äger rum den 24 - 26 oktober 2024 på Stockholmsmässan. Där kommer AI, molnlösningar, SECaaS, lidarteknik och kanske även integritetsvänlig biometribaserad passerkontroll bekräfta sin allt mer betydande roll på säkerhetsmarknaden.

Med det vill jag önska alla en god fortsättning på det nya året.


Lennart Alexandrie

Publisher, AR Media InternationalLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng