Annons

Framtidssäker teknik från Mobotix effektiviserar vården

Den mångsidiga Mobotix 7-plattformen kan användas användas för att effektivt hantera parkeringsplatser med hjälp av intelligenta nätverksbaserade säkerhetskameror och termiska sensorer (värmekameror).

Den mångsidiga Mobotix 7-plattformen kan användas för att effektivt hantera parkeringsplatser med hjälp av intelligenta nätverksbaserade säkerhetskameror och termiska sensorer (värmekameror).

Mobotix videoteknik används av vårdinrättningar världen över. Den säkerställer en behaglig tillvaro för patienter och boende samtidigt som anställda kan arbeta effektivt och säkert.
Med certifierad cybersäkerhet och GDPR-kompatibla framtidssäkra lösningar har Mobotix-teknikens anpassningsbarhet fått allt större genomslag inom allt fler vertikalmarknader, inte minst inom vården.

Mobotix 7-plattformen – med sina intelligenta och cybersäkra kamerasystem M73 och S74 –var redan innan pandemin tekniskt rustade för att säkerställa ett omfattande digitalt stöd inom vården, vilket förklarar att användningen av denna teknik tog fart redan under pandemins inledande månader. Ett bra exempel på det är användningen av Mobotix termiska kameror (värmekameror) för att upptäcka temperaturavvikelser hos människor för att begränsa smittspridning.

– Vid upptäckt av temperaturavvikelser reagerar Mobotix intelligenta system med att initiera förhandsbeslutade åtgärdsinsatser.

Tekniken används inte bara av vårdsektorn utan även på tågstationer, flygplatser och i andra offentliga miljöer samt på företag där man vill förebygga smittspridning.

Nyttan i vården

Med Mobotix intelligenta teknik kan arbetet inom vården bli både säkrare och effektivare, enligt Tonny Frederiksen, Sales Director Nordics & Eastern Europe på Mobotix.

– Det gör att vårdpersonalen kan koncentrera sig på sina kärnuppgifter och att sjukhuspatienter samt boende i äldreomsorgen får den vila och ro de behöver, säger han och betonar samtidigt mångsidigheten som Mobotix videoteknik erbjuder vården.

– Den kan användas för tidig branddetektering och passerkontroll, främst för att skydda känsliga områden som sterila rum, operationssalar eller medicindepåer. Lägg därtill högkvalitativa lösningar för intrångs- och stöldskydd. Dessutom kan Mobotix 7-plattformen användas för att effektivt hantera parkeringsplatser.

Den mångsidiga Mobotix 7-plattformen kan användas för att effektivt hantera parkeringsplatser med hjälp av intelligenta nätverksbaserade säkerhetskameror och termiska sensorer (värmekameror).
Den mångsidiga Mobotix 7-plattformen kan användas för att effektivt hantera parkeringsplatser med hjälp av intelligenta nätverksbaserade säkerhetskameror och termiska sensorer (värmekameror).

Förebygger smittspridning

Mobotix 7-plattformen och de mångsidiga apparna erbjuder många flexibla möjligheter, inte minst i när det gäller att förebygga smittspridning.

– Personer med hög temperatur upptäcks så snart de kommer in i anläggningen och kan omedelbart tas om hand för vidare undersökning. Tekniken kan också bidra till att trängsel kan undvikas då den stödjer funktioner för social distansering.

– Mobotix videosystem kan också upptäcka och reagera med ett larm eller informationsmeddelande när personer utan mask befinner sig i ett området där det finns krav på mask.

GDPR-kompabilitet

Vårdsektorn är väldigt utsatt när det gäller cyberattacker. Flera omtalade ransomeware-attacker har rapporterats in bara under det senaste året. Det är naturligtvis väldigt allvarligt, då dessa attacker kan äventyra hälsa och liv men också för att det finns känsliga personuppgifter att skydda. Mot den bakgrunden bör cybersäkerhet och dataskydd ges högsta prioritet. Därför lägger Mobotix mycket kraft på högkvalitativa komponenter och att skapa produkter som är hundra procent GDPR-kompatibla.

– Våra decentraliserade system är gjorda för högsta möjliga cybersäkerhet och har därför ett omfattande dataskydd. Obehöriga kan inte läsa de lagrade uppgifterna, betonar Tonny Frederiksen.

Certifierad cybersäkerhet

Säkerheten verifieras av att den öppna Mobotix 7-plattformen inklusive kamerasystemen M73 och M16 som blivit SySS-certifierade och därmed bevisar att de lever upp till kriteriet ”högsta data- och cybersäkerhet”.

– SySS-certifieringen är ännu en kvittens på Mobotix kontinuerliga strävan efter bästa möjliga cybersäkerhet för alla kameraserier, säger Tonny Frederiksen.

Med Mobotix intelligenta teknik kan arbetet inom vården bli både säkrare och effektivare, enligt Tonny Frederiksen, Sales Director Nordics & Eastern Europe på Mobotix.
Med Mobotix intelligenta teknik kan arbetet inom vården bli både säkrare och effektivare, enligt Tonny Frederiksen, Sales Director Nordics & Eastern Europe på Mobotix.

Digital vård avlastar

Mobotix 7-plattformen är sålunda utmärkt grund för att leveranser av olika teknikbaserade tjänster för ”digital vård” som kan avlasta den hårt ansträngda vårdsektorn. För med Mobotix intelligenta videoteknik kan vårdpersonalens arbetsbelastning reduceras avsevärt. Till exempel kan adekvat videostöd användas för att genomföra patient-ronder digitalt.

På natten kan patienter eller boende inom äldreomsorgen snabbt få omedelbar hjälp med behov som kan uppstå, exempelvis om någon faller. Tekniken säkerställer på så sätt deras säkerhet och deras möjlighet till oberoende.

Hänsyn till integritet

Då tekniken som Mobotix tillhandahåller är intelligent så kan den ge videostöd för säkerhet dygnet runt utan att någon behöver uppleva sig som övervakad. Videoövervakningssystemen i vårdinrättningar kan installeras diskret och konfigureras så att de bara reagerar och varnar när för-definierade händelser inträffar. Därmed kan inspelningarna reduceras till ett minimum.

Effektiviserar verksamheten

Det finns mycket att vinna på att effektivisera viktiga rutiner i sjukhus och andra vårdinrättningar. Många processer kan automatiseras och optimeras med Mobotix videoteknik. Kunderna kan också på egen hand utveckla ytterligare appar som möjliggör helt individuella lösningar eller så kan Mobotix och dess kompetenta teknologipartners göra cybersäkra anpassningar enligt individuella önskemål.

Stärkt ekonomi

Tonny Frederiksen framhåller att Mobotix lägger stor vikt vid vårdmarknaden.

– Den höga nivån av expertis inom lösningar för sektorn gör att vi kan bidra till en väsentligt förenklad vardag på sjukhus och eller andra vårdenheter, inklusive vård i hemmen, säger Tonny Frederiksen.

– Med intelligent och framtidssäker videoteknik kan vårdresurserna användas mer effektivt samtidigt som ekonomin i verksamheterna gynnas väsentligt, konkluderar han.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng