2017-12-30

Var tionde vuxen köper ut raketer åt minderåriga trots åldersgräns

Enligt en färsk undersökning med 3 500 personer som försäkringsbolaget If låtit göra uppger tolv procent av de tillfrågade männen att de har köpt ut fyrverkerier åt minderåriga som de inte planerar att skjuta upp raketerna tillsammans med. Motsvarande siffra för kvinnor är fem procent.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skadas varje år omkring 100 personer så allvarligt av raketer att de måste till sjukhus. Det är en halvering jämfört med början av 2000-talet. Av dem som vårdas på sjukhus till följd av fyrverkeriolyckor är nästan 95 procent män och drygt 40 procent av dem är yngre än 18 år.

− Nära hälften av de som skadas allvarlig är barn och ungdomar, trots att de faktiskt inte får använda fyrverkerier. Det är skrämmande att så många vuxna inte tänker efter och tar lite mer ansvar, säger Caroline Uliana, informationschef på försäkringsbolaget If.

Den vanligaste olycksorsaken är att personer gått fram mot en fyrverkeripjäs som inte fungerat men plötsligt tänder och åker iväg åt sidan istället för uppåt. Handskador, brännskador på ögonlock men också ögonskador som direkt hotar synen är de vanligaste följderna.

− Fyrverkerier är farliga och ska inte sättas i händerna på barn. Det är 18-årsgräns som gäller och det är olagligt för vuxna att köpa fyrverkerier till minderåriga. Det är lika illa som att köpa ut alkohol, säger Caroline Uliana.

Det har skett en stadig ökning av andelen motståndare till nyårsfyrverkerier på senare år. Enligt årets undersökning vill hälften av svenskarna (50 procent) att fyrverkerierna ska begränsas genom att det borde krävas tillstånd från kommunen. Förra året uppgav fyra av tio svenskar att man ansåg att fyrverkerier borde förbjudas helt. 2010 var den siffran endast åtta procent.

De som förespråkar ett förbud lyfter som främsta orsaker olycksrisken, och att många husdjur blir rädda.

För tre år sedan införde MSB nya regler för försäljning av raketer. De nya reglerna innebär att de farligaste raketerna - de som innehåller mer än 75g krutvikt - inte får säljas till eller användas av allmänheten.

– Det är mycket bra att reglerna har ändrats. Tidigare såldes raketer som var direkt livsfarliga, säger Caroline Uliana.

Tänk på:

  • Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.
  • Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
  • Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.
  • Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen.
  • Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
  • Luta dig aldrig över antänd fyrverkeripjäs.
  • Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen och se till att dina åskådare också gör det.
  • Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
  • Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.
  • Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

Källa: MSB


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng