2017-12-27

Utredare ser över polisers rätt till kränkningsersättning

Blåljusutredningen ska se över polisers rätt till kränkningsersättning.

Regeringen har sedan tidigare initierat Blåljusutredningen, som bland annat ska föreslå ändringar som behövs för att åstadkomma ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner. Nu har utredningen fått i tilläggsuppdrag att se över polisers rätt till kränkningsersättning.

Utredaren kommer därmed att kartlägga domstolsavgöranden som gäller polismäns rätt till ersättning vid allvarlig kränkning och föreslå de åtgärder som behövs för att säkerställa deras rätt till ersättning.

Uppdraget om ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal ska redovisas senast den 15 januari 2018. Tilläggsuppdragen som nu har beslutats ska redovisas senast den 29 juni 2018.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng