2017-12-26

Utredare ser över möjligheterna till kroppsvisitation under förhör

Regeringen har gett den pågående Blåljusutredningen i tilläggsuppdrag att se över hur polisens befogenheter kan utökas för att kunna kroppsvisitera personer som ska förhöras i polisens lokaler.

Det har förekommit flera incidenter där personer som ska förhöras i Polismyndighetens lokaler har haft på sig knivar och andra farliga föremål under förhören. Det här innebär en risk för de poliser eller civilanställda som ska hålla i förhören och för de som vistas i lokalerna. Utredaren ska därför lämna förslag på hur möjligheten till kroppsvisitation av personer som är kallade till förhör i polisens lokaler kan utökas.

Uppdraget om ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal ska redovisas senast den 15 januari 2018. Tilläggsuppdragen som nu har beslutats ska redovisas senast den 29 juni 2018.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng