2014-11-30

Svenskarnas råd till justitieministern

Justitieministern Morgan Johansson (Foto: Martina Huber/Regeringskansliet)

Justitieministern Morgan Johansson (Foto: Martina Huber/Regeringskansliet)

I samband med en undersökning uppmanade Stiftelsen Tryggare Sverige respondenterna att komma med sina bästa råd till justitieminister Morgan Johansson (S).
– Kreativiteten har varit stor och förslagen många, säger generalsekreterare Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige).

Bland förslagen återfinns bland annat att justitieministern, tillsammans med inrikesminister Anders Ygeman ska:
  • Ställa högre krav på kommunerna genom att föreslå lagstiftning om kommunalt ansvar att arbeta brottsförebyggande,
  • Stödja utökad samverkan i samhället genom en tydligare rollfördelning mellan olika aktörer,
  • Säkerställa att polisen är lokalt förankrad och, vid sidan av den reaktiva verksamheten, även arbetar brottsförebyggande,
  • Lyfta fram betydelsen av att också arbeta med situationell pretention (dvs. minska sannolikheten för att brott begås genom att göra brotten mindre lönsamma, mer riskabla och svårare att utföra, vår notering) parallellt och tillsammans med social prevention (dvs. tidiga insatser för barn och unga, vår notering) i det brottsförebyggande arbetet, se till att alla brott, oavsett storlek, utreds samt att de straffskalor som finns används.

– Råden till Morgan Johansson indikerar att folk är trötta på retoriken om hårdare tag och fler poliser. Det många lyfter fram handlar istället om behovet av nya idéer och lösningar samt ett ökat fokus på brottsförebyggande arbete, säger Magnus Lindgren.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng