2020-07-09

Svenska företag bland de hårdast drabbade i molnet

En ny global studie visar att mer än åtta av tio svenska företag som använder publika molntjänster varit med om en säkerhetsincident under den senaste tolvmånadersperioden. Bland de tjugosex undersökta länderna är det bara Indien och Nigeria som har en högre andel drabbade företag.

I genomsnitt hade sjuttio procent av de medverkande företagen drabbats av säkerhetsincidenter i publika molntjänster. I Sverige är motsvarande andel åttiotvå procent.

Undersökningen som genomförts på uppdrag av IT-säkerhetsföretaget Sophos visar också att Sverige är bland de värst drabbade länderna när det gäller kontostölder. Nära hälften (49 procent) av de medverkande företagen hade under det senaste året varit med om att kontouppgifter till publika molntjänster stulits. Det kan jämföras med ett totalt genomsnitt på 33 procent. 

– Undersökningen visar att svenska företag måste förbättra och utveckla IT-säkerheten i publika molnmiljöer. Samtidigt svarar hela nittionio procent av våra företag att de är oroade för den nuvarande molnsäkerheten, så det finns uppenbarligen en medvetenhet om problemet vilket är bra. Utmaningen är nu att matcha den med konkret handling och ett mer proaktivt IT-säkerhetsarbete. En bra början är säkerhetslösningar som ser till helheten och inte lämnar delar av IT-miljön med ett undermåligt skydd, kommenterar Per Söderqvist, säkerhetsexpert på Sophos.

De undersökta företagen har använt minst en av de publika molntjänsterna Azure, Oracle Cloud, AWS, VMWare Cloud on AWS eller Alibaba Cloud. Därutöver kan de ha använt Google Cloud eller IBM Cloud. 

Undersökningen genomfördes under januari och februari 2020 och bygger på information från mer än 3 500 IT-ansvariga vid företag i tjugosex länder, däribland USA, Storbritannien, Kina, Japan, Brasilien, Tyskland, Frankrike, Italien, Indien och Sverige. I Sverige medverkade 72 IT-ansvariga. Samtliga medverkande arbetar i organisationer med mellan 100 och 
5 000 användare.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng