2014-05-02

Svensk Handel vill porta snattare

Egendomsskyddsutredningen har i betänkandet Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85) kommit med förslag på en rad ändringar i brottsbalken för att stärka det straffrättsliga skyddet mot bland annat butiksstölder och bedrägerier, uppger Svensk Handel.
Utredningen har vägt fördelar och nackdelar med att införa en ny lag om tillträdesförbud till butiker vid upprepade tillfällen av till exempel snatteri. Svensk Handel vill att en sådan lag införs som gör det möjligt för handlare att porta återfallsförbrytare från butikerna.
Utredningens bedömning är att det finns skäl som talar både för och emot att införa en sådan lag, men att de principiella skälen emot är starkare. Därför landar utredningen i att lagen inte bör ändras. Trots det finns det en alternativ lösning i utredningen om hur en lag skulle kunna se ut.

– Vi är besvikna. Det finns en stor frustration och uppgivenhet bland handlare över att de inte kan hindra personer från att begå upprepade brott i butikerna. På liknande sätt som huliganer kan stängas ute från fotbollsarenor borde butikerna ha rätt att freda sig, säger Anders Thelin.

Utredningen har även haft i uppdrag att se över lagstiftningen om snatterier och butiksstölder. Bland annat föreslås att ordet snatteri stryks ur lagen och ersätts med begreppet "ringa stöld".

– Svensk Handel har länge drivit på för en förändring och ställer sig självklart bakom förslaget, säger Anders Thelin.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng