2019-07-05

Stockholm är mest utsatt för brott mot enskild person

Jämfört med hela riket uppger en större andel av befolkningen i polisregion Stockholm att de har utsatts för brott mot enskild person. Det visar en ny kortanalys från Brå.

Stockholm är den polisregion i riket där störst andel personer uppger att de har utsatts för brott mot enskild person, enligt Brås Nationella trygghetsundersökning (NTU 2017-2018). Sigtuna är den kommun i regionen där störst andel uppger att de utsatts för brott mot enskild person (32,1 %), medan Nykvarn har minst andel utsatta (18,8 %).

– Även vad gäller egendomsbrott mot hushåll har polisregion Stockholm en större andel utsatta jämfört med hela landet. Inom regionen är hushåll i Stockholms kommuns stadsdelsområde Spånga-Tensta mest utsatta för egendomsbrott, medan Vaxholm har minst andel utsatta, säger Sofie Lifvin, utredare, Brå.

Andelen som upplever otrygghet och oro är generellt sett något större i polisregion Stockholm än i riket i stort. Inom regionen är Upplands Bro den kommun som generellt sett har störst andel personer som känner otrygghet och oro för brott. Den kommun där det är minst vanligt att uppge otrygghet och oro är Vaxholm.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng