2015-04-02

Stärkt integritetsskydd kring nya Polismyndighetens personuppgiftsbehandling

Regeringen har överlämnat en proposition med förslag till kompletterande lagändringar för den nya polisorganisationen.
Förslagen berör de ändringar som behövs för att lösa utestående frågor med anledning av omorganisationen av polisen som genomfördes den 1 januari 2015.

Propositionen innehåller förslag för att stärka integritetsskyddet vad gäller Polismyndighetens personuppgiftsbehandling för forensiska syften.

I propositionen förslås också att regleringen av jäv för polisanställda och för anställda som utför brottsbekämpande uppgifter hos andra myndigheter görs mer heltäckande.

Regeringen har utpekat arbetet mot illegal vapeninförsel som en prioriterad fråga. I propositionen föreslås att Polismyndigheten får möjlighet att medge Tullverket och Kustbevakningen direktåtkomst till uppgifter i vapenregister.

Utöver dessa förslag föreslås ytterligare några konsekvensändringar som rör framförallt Säkerhetspolisen.

– Att få de sista lagändringarna på plats är angeläget. Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska ha möjlighet att till fullo utnyttja fördelarna med den nya organisationen, men samtidigt säkerställer vi att rättssäkerheten och integritetsskyddet för den enskilde värnas, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2015

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng