2015-04-17

Stark kvartalsrapport för Axis

Ray Mauritsson, vd för Axis.

Ray Mauritsson, vd för Axis.

Axis första kvartalsrapport sedan Canons uppköpserbjudande den 10 februari visar inte på någon stagnation. Tvärtom är det en stark rapport som Axis levererar.

Omsättningen under första kvartalet ökade med 20 procent till 1 354 Mkr (1 129) I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 2 procent. Rörelseresultatet uppgick till 145 Mkr (72), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,7 procent (6,4). Resultatet efter skatt uppgick till 104 Mkr (52). Resultatet per aktie uppgick till 1,50 kr (0,75).

Axis vd, Ray Mauritsson menar i en kommentar till rapporten att Axis under årets första tre månader kunnat presentera ett stort antal nya lösningar inom olika produktkategorier.
– Samtidigt som Axis fortsätter att stärka erbjudandet med nya innovativa nätverkskameror, fortsätter vi även att bredda produktportföljen med kompletterande innovationer och utvecklade versioner av våra olika mjukvarulösningar riktade mot små och mellanstora installationer, säger Ray Mauritsson som också konstaterar att anställningstakten har varit fortsatt hög i början av året och antalet medarbetare har ökat med 78 personer.

– Tillväxttakten i kvartalet påverkades negativt av en orolig makroekonomisk situation på flera av Axis marknader. Vi noterar även fortsatt låga lagernivåer hos vissa större distributörer. Branden vid den thailändska produktionsenheten i november orsakade leveransstörningar av vissa produkter. Detta hade en större negativ försäljningspåverkan i kvartalet än vad vi tidigare uppskattat.

Den 10 februari lämnade Canon ett offentligt uppköpserbjudande till Axis aktieägare om 340 kronor per aktie. Acceptperioden löpte under perioden 3 mars till 1 april. Den 8 april meddelande Canon att man fullföljer budet samt att acceptperioden förlängs till 21 april. Vidare information om erbjudandet finns tillgänglig på Axis hemsida.

– Vi kommer fortsätta att utveckla vårt erbjudande. Marknaden för nätverksbaserad övervakning erbjuder fortsatt stora möjligheter och Axis har en tydlig ambition att stärka sin marknadsledande position genom att utveckla partnernätverket, attrahera kompetenta medarbetare och lansera ledande säkerhetslösningar, kommenterar Ray Mauritsson avslutningsvis.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng