2013-10-07

Staffan Grenehammar prisad av SSF

Staffan Grenehammar, tillförordnad kommissarie vid polisen i Eskilstuna, tilldelades nyligen SSF Stöldskyddsföreningens Polisstipendium för ”Hotspotsprojektet och Eye in the sky”.
Målet med projektet har varit att minska våldet i offentlig miljö genom en rad samverkande och brottsförebyggande aktiviteter och åtgärder. Ett delresultat från april 2013 visar att våldet i offentlig miljö sjunkit med 21 procent i Eskilstuna som stad och med 36 procent i de områden projektet har fokuserat på.

– Projektet har haft ett tydligt mål och genom ett brett och strukturerat angreppsätt har man uppnått goda resultat, säger Annika Brändström, vd SSF Stöldskyddsföreningen.

– I arbetet mot våldsbrotten har vi försökt vidga vyerna och pröva metoder som vi inte har använt tidigare. Fokus har inte legat på att förfina och förädla redan bra verksamhet, utan på att hitta nya vägar och angreppsätt. Jag är stolt över hur långt vi kommit, och tror att vi kan nå ännu längre framöver, säger Staffan Grenehammar.

– Polisen i Eskilstuna har visat på styrkan i ett metodiskt och kunskapsbaserat polisarbete. Insatserna har på ett föredömligt sätt inriktats på att både förebygga och förhindra att brott begås, och förbättra förutsättningarna för lagföring då brott har begåtts, säger Anders Hall, chef för Polisavdelningen vid Rikspolisstyrelsen.

SSF:s polisstipendium delas ut årligen till anställda inom polisen för utmärkta brottsförebyggand insatser. Stipendiet omfattar 25 000 kronor som skall användas för studier inom det brottsförebyggande området genom exempelvis en utbildningsresa eller liknande.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng