2016-06-21

SOS Alarm får toppbetyg för trygghetslarm

Sedan några månader tillbaka finns trygghetslarm bland de tjänster som SOS Alarm erbjuder sina kunder. En första, oberoende pilotstudie av tjänsten gjord i Östersund, visar genomgående toppresultat gällande bland annat svarstider, igenkänning av personen som larmar, effektiv handläggning av ärendet och driftssäkerhet.

— Med SOS Alarms över fyrtioåriga erfarenhet av larmmottagning har vi förutsättningar att erbjuda en tjänst av hög kvalitet, bland annat gällande svarstider och att snabbt förmedla rätt hjälp, både till vardags och i nödsituationer. De hjälpsökande i vår utvärdering upplevde även en hög igenkänning och god personlig kontakt med SOS Alarms operatörer, vilket är helt avgörande för att skapa trygghet i en utsatt situation, säger Peter Söderlund, verksamhetschef för säkerhet och jourtjänster vid SOS Alarm.

Peter Söderlund framhåller SOS-operatörerna som svarar på trygghetslarmen sitter i samma tekniska system som 112-operatörerna.
– Det innebär att de kan larma exempelvis polis eller ambulans vid nödsituationer. Med SOS Alarm är hjälpen alltid bara ett samtal bort, inte två, vilket skapar en extra trygghet för den hjälpsökande, säger han.

Utvärderingen har gjorts vid en pilotstudie i Östersunds kommun, där SOS Alarm har hanterat en del av larmen och jämförts mot kommunens andra leverantör. Utvärderingen har gjorts av hela larmkedjan (brukare-larmoperatör-hemtjänst) och underlag för detta har bestått av kvantitativa analyser, enkätundersökning samt intervjuer.

SOS Alarms medelsvarstid låg på 21 sekunder mot den andra leverantörens 28 sekunder. Samtliga av SOS Alarms brukare anger att de har fått hjälp tillräckligt snabbt.SOS Alarm hade bättre svarstider än ordinarie leverantör på alla mätpunkter över veckans sju dagar.

SOS Alarm hade i genomsnitt hälften så långa samtal med brukarna, men upplevdes ändå som att hålla likvärdig eller bättre kvalitet.

SOS Alarms långa erfarenhet av att ta emot nödsamtal, avspeglas i vår driftssäkerhet. Trygghetslarmen hanteras dessutom vid flera SOS-centraler, vilket innebär att vi har kapacitet att ta emot samtal även om någon av centralerna skulle drabbas av störningar.

— Vi vet att SOS Alarm har en god tradition när det gäller larmmottagning och vi har upplevt ett mycket gott samarbete under hela pilotstudien. Det är till fördel för oss kunder att det finns fler aktörer på arenan för att bibehålla en hög kvalitet och en god service. Det är viktigt för oss att våra "kunder" upplever en god trygghet med sina larm och i jämförelsestudien som en oberoende part har genomfört framgår att nöjdheten är mycket stor! Det gäller både SOS Alarm och vår andra leverantör, säger Åsa Trolle, enhetschef Teknik och service vid Östersunds kommun.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng