2016-09-23

Skydd-konferens med fokus på kameraövervakningslagen

Kameraövervakningslagen utreds av Susanne Kaevergaard.

Kameraövervakningslagen utreds av Susanne Kaevergaard.

Tillsammans med Bya förfogar Säkerhetsbranschen över en egen scen under Skyddmässan i Stockholm den 25-27 oktober. Första konferensdagen, tisdagen den 25 oktober, är kameraövervakningslagen fokus i programmet.

Det är på Scen 2 mitt, i Skydd-utställningen, som Säkerhetsbranschen och BYA ska samsas om utrymmet. Så här ser programmet för Säkehetsbranschens del under öppningsdagen av Skyddmässan.t.

Så här ser programmet sammanfattningsvis ut under öppningsdagen.

Tisdag 25 oktober

12.15
En inblick i utredningen av kameraövervakningslagen*

Utredningen av kameraövervakningslagen fortskrider, och ska redovisas i juni 2017. Regeringens särskilda utredare Susanne Kaevergaard presenterar hur långt utredningen har kommit, och vad man hittills har kommit fram till.

12.45
Kameraövervakningslagen i praktiken – hur kan man anpassa sig till den nuvarande lagstiftningen?*

Vad ska man tänka på när man ansöker om tillstånd för kameraövervakning, och vad är det som avgör om ett tillstånd beviljas eller inte? Vilka regler gäller för att sätta upp kameror på olika platser, både där allmänheten har tillträde och på områden där allmänheten inte har tillträde, till exempel i personalutrymmen på en arbetsplats eller i ett flerbostadshus? Talare är Tove Fors, jurist på Datainspektionen.

13.15
Debatt: Hur ska den nya kameraövervakningslagen se ut?*

Den nuvarande kameralagen ska moderniseras och bättre anpassas till dagens situation. Det finns flera utmaningar att få en bra kameralövervakningsag där förbättrad trygghet och säkerhet vid en ökad användning av säkerhetskameror ska vägas mot integriteten för den enskilde.

Panelen futgörs av Susanne Kaevergaard, regeringens särskilda utredare av kameralagen, Tove Fors, jurist, Datainspektionen, Leif Svensson, säkerhetschef, Jernhusen och Björn Callenfors, Sales Engineer på Axis.

*I det officiella programmet skriver man kameralagen, men SecurityUser.coms redaktion har tillåtit sig att korrigera i rubriker och programförklaringar till det korrekta namnet Kameraövervakningslagen.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng