2014-12-14

SKL vill skärpa lagen om hot och våld mot förtroendevalda

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kräver en lagändring för att komma tillrätta med de stora problem som de menar finns när det gäller hot och våld mot förtroendevalda.
Torsten Angervåg, chefsåklagare vid åklagarkammaren i Norrköping har kartlagt och analyserat 27 stycken domar som rör hot eller våld mot förtroendevalda. Detta får ses som relativt få domar i förhållande till antalet förtroendevalda som anger att de blivit utsatta för brott i Brottsförebyggande rådets (BRå) rapport "Politikernas Trygghetsundersökning 2013".

Utredaren anser att förutsättningarna är goda för att bättre kunna utreda och lagföra brott inom ramen för gällande lagstiftning. Utredaren ger exempel som att en checklista bör tas fram, tydlig kodning vid upptagning av anmälan samt åklagarledd förundersökning och system för att tydliggöra gärningsmannens motiv.

– Vi instämmer i att det finns utrymme för att utveckla och skapa bra rutiner för hur polis och åklagare kan arbeta. Men det räcker inte. Det krävs en förändrad lagstiftning, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Hot och våld mot förtroendevalda eller deras familjer är ett allvarligt hot mot demokratin. Det kan leda till att människor avstår från att ta politiska uppdrag eller väljer att hoppa av de uppdrag som de har i kommunen, landstinget eller regionen där de bor, säger Anders Knape.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng