2020-12-01

Skärpta straff för smuggling av illegala vapen

Idag träder den nya lagen i kraft om straffskärpningar gällande innehav och smuggling av illegala vapen och explosiva varor. Regeringen menar att straffskärpningarna väntas särskilt träffa gängkriminella.

Straffen för innehav och hantering av illegala vapen och explosiva varor har skärpts flera gånger under de senaste åren. Det har fått till följd att de genomsnittliga fängelsestraff som dömts ut för vapenbrott och grova vapenbrott blivit påtagligt längre samt att antalet häktade för vapenbrott blivit fem gånger fler.

Med den nya lagen kommer straffen att skärpas ytterligare, och väntas särskilt träffa gängkriminella miljöer, menar regeringen. Vid bedömningen av om ett vapenbrott eller brott mot tillståndsplikten för explosiva varor är grovt ska det särskilt beaktas om det skett i en ”kriminell miljö”. Fler typer av vapen och explosiva varor ska bedömas som särskilt farliga.

Fler vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor kan betraktas som grova och synnerligen grova samt att längre fängelsestraff kan dömas ut. Maximistraffet för de grövsta brotten höjs från sex till sju års fängelse. Vapensmuggling och smuggling av explosiv vara blir egna brott, med betydligt strängare straffskalor än vanliga smugglingsbrott.

– Många av de vapen och explosiva varor som används av kriminella förs in olagligt i landet. Regeringen föreslår därför att man ska se lika strängt på smuggling av vapen och explosiva varor som på vapenbrott, säger inrikesminister Mikael Damberg.

De strängare straffskalorna för vapensmuggling och smuggling av explosiv vara medför att obligatorisk häktning kommer att gälla vid grova sådana brott och att Tullverkets utredningsbefogenheter utökas.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng