2017-12-13

Seriline  levererar IAM system till Mora kommun

 Pierre Parrman, CTO på Seriline och Ola Abrahamsson, säkerhetssamordnare på Mora kommun.

Pierre Parrman, CTO på Seriline och Ola Abrahamsson, säkerhetssamordnare på Mora kommun.

Seriline vann Mora Kommuns upphandlingen avseende ett överordnat system för att koordinera de passersystem som finns i de kommunala anläggningarna i en enda lösning.

Serix IAM är en plattform för att hantera personer, behörigheter och identitetsbärare i flera system. Genom att hämta personuppgifter från en tillförlitlig källa såsom t.ex. ett HR-system eller personalsystem och sedan knyta ihop dem med andra system som passersystem och utskriftslösningar.

– Efter att ha undersökt marknaden för överordnade system för att knyta ihop de passagesystem som vi har i kommunen och de kommunala bolagen för hantering i ett system hade vi en klar kravbild på vad vi sökte, säger Ola Abrahamsson, säkerhetssamordnare på Mora kommun.

– Vi valde att gå ut med en upphandling och valet föll då på Seriline som kunde erbjuda en komplett lösning för det efterfrågade systemet. Serix IAM kan också komma att implementeras hos grannkommunerna utifrån det samverkansavtal som finns för att stödja utvecklingen av IS/IT-verksamhet för kommunerna i Mora, Orsa och Älvdalen, kommenterar han vidare.

Serix IAM kommer att hämta personuppgifter från ett kommungemensamt AD och integreras mot passersystemen ASSA ARX och RCO i Mora.

– Vi är stolta över att få förtroendet för att implementera Serix IAM på Mora kommun. Med hjälp av Serix webbaserade gränssnitt kan administratören enkelt administrera identiteter och behörigheter. Genom automatiska processer säkerställs att systemen alltid är uppdaterade med rätt information, säger Pierre Parrman, CTO på Seriline.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng