2019-11-04

Seminarierna på Sectech – tekniktrender och säkerhetsutmaningar

Många av seminarierna på Sectech handlar som sig bör om de säkerhetstekniska lösningarnas möjligheter. Vilka trender gäller idag och vad kan vi förvänta oss av morgondagen?


Sectech-seminarierna handlar också om olika sektorer och hur de tacklar trygghets och säkerhetsfrågorna.

Här följer några av programpunkterna.

DEN 19 NOVEMBER 2019

TEMA: Säkerhetstekniken och dess roll i ett framväxande IoT-samhälle

09:15 - 09:35 Den globala marknaden för säkerhetselektronik

09:45 - 10:30 Larmsystem - trender, framtidsperspektiv och utmaningar

10:40 - 11:25 ID- och passerkontroll - trender, framtidsperspektiv och tekniklösningar


TEMA: Ett tryggare samhälle

13:00 - 13:45 Säkerhet i och kring kollektivtrafiken

13:55 - 15:55 Säkerhet i skolan


DEN 20 NOVEMBER 2019

TEMA: Smarta byggnader och intelligent teknik

09:15 - 09:35 IoT i byggnader - en enorm global tillväxtmarknad

09:45 - 10:30 Smarta byggnader

10:40 - 11:25 Hur intelligent är videoövervakningen och hur intelligent kan den bli?

11:35 - 12:20 Perimeterövervakning - hur skyddar vi oss mot intrång via mark och luft?

13:00 - 13:45 Säkerhet i handeln - utmaningarna och lösningarna


Samtliga seminarier är kostnadsfria, men för att garantera din plats, boka ditt deltagande HÄR.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng