Sectech NORWAY
8-9 March, 2023
NOVA Spektrum
Sectech DENMARK

Copenhagen

Registrering
Registrera dig online innan du kommer till Sectech!

Entré för besökare
Registrera dig gratis och skriv ut din badge. Fackmässa. Barn under 15 år endast i vuxens sällskap.

Seminarieprogrammet

Seminarierna på Sectech
Många av seminarierna på Sectech handlar som sig bör om de säkerhetstekniska lösningarnas möjligheter. Vilka trender gäller idag och vad kan vi förvänta oss av morgondagen?

Särskilt intressant ett år som detta är också paneldiskussionerna om den fysiska säkerhetsbranschens syn på cybersäkerhet samt om den avslutande programpunkten om pandemins påverkan på säkerhetsbranschen i nutid och i framtiden.

Obs! Begränsat antal platser.

 

Onsdag | 2021-10-27
 09:15 - 09:45
01. The global market for electronic physical security systems

What is happening in the market for electronic systems and products for the physical security market? How big are the markets for access control, video surveillance and burglar alarms? What does the development look like and what does the development affect? How has the pandemic affected the market?

Speaker: James McHale, Market Analyst, CEO and founder of Memoori.

James McHale


 
 10:05 - 10:45
02. Larmsystem i en IoT-värld – hur effektiv är tekniken?

Digitaliseringen på säkerhetsmarknaden kopplas främst ihop med videoövervakning och passerkontroll. Men hur är det med system som inbrottslarm och brandlarm? Hur digitaliserad är den? Finns öppna plattformar? Hur ser larmmarknaden ut när det gäller aktörer med tjänstebaserade affärsmodeller?

Viktig fråga är också om kommunikationen i befintliga larmanläggningar är säkrad i en tid där äldre analoga telekomnätverk fasas ut till förmån för det kraftigt ökade behovet av digital kommunikation? Behövs analog larmkommunikationsutrustning – om inte varför säljs den? Hur ska kunderna upplysas om osäker funktion i gamla säkerhetssystem? Vem tar ansvar för den informationen?
Och hur påverkar regleringar via försäkringsnormerna marknaden för larmsystem? Hämmar de möjligheterna att använda och tillämpa nya och förbättrade tekniska lösningar?

Paneldeltagare: Sten Olsson, afärsutvecklare, Addsecure, Ingemar Spångberg, affärsutvecklingschef, CSL, Joakim Bornhager, affärsområdeschef, Consilium Safety Group, John Väyrynen, affärsområdeschef, Teletec Connect, Hannes Lind, tjänsteägare inom Säkerhet & Jourtjänster, SOS Alarm, Lars Ihd, ordförande sektion säkerhetsteknik, Säkerhetsbranschen.

Sten Olsson
Ingemar Spångberg
Joakim Bornhager
John Väyrynen
Hannes Lind
Lars Ihd


 
 11:05 - 11:55
03. Identiteten – nyckeln till ID- och passerkontroll samt så mycket mer

ID- och passerkontroll är i pole position när vi drivs allt djupare in i digitaliseringen. Säkra identiteter är centralt i det framväxande digitala samhället. Det gäller inte bara människors identitet utan även tingens – eller sakernas – identitet. Vilka är då de säkra identitetsbärarna, vilka kortteknologier kan vi lita på idag och imorgon?

Och vilka mervärden – utöver säkerhetsrelaterade tjänster – kan ID- och passerkontrolltekniken erbjuda kunderna? Pandemin har inneburit att färre människor arbetar eller besöker arbetsplatser – hur har det påverkat behoven hos kunderna och situationen hos leverantörerna? Att allt fler människor även fortsättningsvis kommer arbeta från hemmet blir vanligare. Hur kommer det påverka branschen?

Paneldeltagare: Daniel Hjort, marknadsdirektör, Nexus, Robert Jansson, försäljningsdirektör, Stid, Magnus Olsson, affärsutvecklare, Seriline, Tore Brænna, affärsutvecklingschef, Dormakaba.

Daniel Hjort
Robert Jansson
Magnus Olsson
Tore Brænna


 
 13:15 - 14:45
04. Cybersäkerhet – hur rustad är leverantörerna av larm, passerkontroll och videoövervakning?

Med de ökande cyberhoten mot företag och offentliga verksamheter kommer kraven på cybersäkerhetskompetens att öka. Inte minst när det gäller fysisk säkerhet, då säkerhetssystem vanligen är nätverksbaserade.

Vad kan leverantörer av system för passerkontroll, videoövervakning och larm om cybersäkerhet? Hur ska beställarna av säkerhetssystem veta vilka produkter, lösningar och leverantörer de ska välja ur ett cybersäkerhetsperspektiv? Hur ser cyberhoten ut och hur ska lösningarna för fysisk säkerhet cybersäkras? Hur rustade är aktörerna på den fysiska säkerhetsmarknaden? Vad händer på utbildnings- och certifieringssidan, vilka krav ställs och bör ställas på installationsföretag och integratörer? Hur kan slutkunderna få en chans att bedöma leverantörernas cyberkompetens?

Paneldeltagare: Anders Nydén, Secure Communications Expert, Addsecure, Fredrik Rylander, KAM, Axis, Anders Kjellberg, affärsutvecklingschef, Mobotix, Anders Karlsson, produktspecialist, Bosch Security, Joakim Bornhager, affärsområdeschef, Consilium Safety Group.

Anders Nydén
Fredrik Rylander
Anders Kjellberg
Anders Karlsson
Joakim Bornhager


 
 15:05 - 15:50
05. Perimeter surveillance – how do we effectively protect an area against threats from the ground and air?

What does today's modern perimeter surveillance look like? Which techniques work best when an area is to be protected from an attack and when do they work best? How can we reduce the number of false alarms? And how is the airspace protected from drone intrusion?

Panelists: Jimmy Ek, Sales Manager, Axis, Mark Cosgrave, Divisional Manager, Optex, Gustav Norvik, produktspecialist, Stanley Security, David Lenot, Airport Practice Leader, Genetec, Magnus Cederäng, Business Unit Manager IP-Surveillance, Infralogic.

Jimmy Ek
Mark Cosgrave
Gustav Norvik
David Lenot
Magnus Cederäng


 
Torsdag | 2021-10-28
 09:15 - 09:45
06. AI and machine learning in smart commercial buildings

Recently, Memoori released a report on the market for AI and Machine Learning in smart commercial properties that include buildings for offices, shops, hotels, warehouses, data centers, restaurants, shops, cinemas, sport arenas, school and university buildings. How does the market look like today? What characterizes it? How do the growth forecasts look like? What kind of security industry vendors are most likely to get benefits from being established in the market for smart commercial buildings?

Speaker: James McHale, Market Analyst, CEO and founder of Memoori.

James McHale


 
 10:05 - 10:50
07. Smarta byggnader och städer – vad kan säkerhetsbranschens aktörer erbjuda?

Var befinner sig tekniken när det gäller smarta byggnader och städer? Hur långt är vi komna? Var är de stora värdena och vad kan vi förvänta oss av morgondagens smarta byggnader? Och hur är säkerhetsbranschen positionerad, i detta marknadssegment? Vad erbjuder säkerhetsföretagen idag? Och vilka fler värden än säkerhet kan säkerhetsbranschen addera till smart building-marknaden?

Paneldeltagare: Marcus Dover, ansvarig för säkerhetstjänster, Coor, Pär Torstensson, produktmarknadschef (IoT), Nexus, Victor Siösteen, vd, Aras Security, Jonas Malmgren, vd, ISG Nordic, Fredrik Sidhagen,vd RCO Security, Thed Stendahl, Head of Sales, Affärsområde Säkerhet, Bravida.

Marcus Dover
Pär Torstensson
Victor Siösteen
Jonas Malmgren
Fredrik Sidhagen
Thed Stendahl


 
 11:10 - 11:55
08. Intelligenta kameror – kan vi lita på dem och hur intelligenta kan de bli?

Det är ingen tvekan om att kamerasystemen lett utvecklingen när det gäller säkerhetsteknik. Med alltmer intelligenta system och teknik som deep learning och AI kan vi förvänta oss att vi bara sett början på̊ utvecklingen. Men hur långt kan tekniken ta oss och hur långt vill vi att den ska ta oss? Och hur undviks fellarm som tar resurser från larmcentralen?

Paneldeltagare: Niklas Rosell, produktchef, Axis, Mats B. Adman, vd, Rapid Security, Andreas J. Österberg, utvecklingschef, Tennotech, Christopher Åkesson, försäljningschef, Milestone Systems, Gustav Norvik, produktchef, Stanley Security, Anders Karlsson, produktspecialist, Bosch Security.

Niklas Rosell
Mats B. Adman
Andreas J. Österberg
Christopher Åkesson
Gustav Norvik
Anders Karlsson


 
 13:00 - 14:15
09. Pandemins påverkan på säkerhetsbranschen och hur kommer den prägla marknaden framöver?

Pandemin har drabbat alla, också säkerhetsmarknadens alla led. Många branscher, som utgör viktiga kundmarknader för säkerhetsleverantörer, har tagit mer stryk än andra, exempelvis handel, hotellnäring, event- och mötesindustrin för att nämna några. Pandemin har också hållit människor borta från sina ordinarie arbetsplatser, vilket förändrar säkerhetsbehoven. Allt fler hem är också "kontor".

Allt detta har lett till en påskyndad digitalisering för företag och offentliga verksamheter. Hur mycket påverkar det säkerhetsleverantörerna utbud av produkter, tjänster och lösningar? Ökar efterfrågan på fjärrtjänster? Har mottagligheten för molnlösningar ökat bland säkerhetsköparna?

Paneldeltagare: Kettil Stenberg, Regional General Manager (Nordics) Stanley Security, Fredrik Sidhagen, vd, RCO Security, Jimmy Ek, Sales Manager, Axis, Li Jansson, bransch- och näringspolitisk chef, Säkerhetsföretagen, Joakim Söderström, vd, Säkerhetsbranschen, Gottfrid Seidevall, affärsområdeschef Säkerhet, Bravida.

Kettil Stenberg
Fredrik Sidhagen
Jimmy Ek
Li Jansson
Joakim Söderström
Gottfrid Seidevall


 
 14:30 - 15:00
10. Avvecklingen av 2G- och 3G-nätverken – hur påverkas våra säkerhetssystem?

Digitaliseringen är i full gång och med den följer utbyggnaden av moderna kommunikationsnät, baserade på 4G och 5G. Alla operatörerna har påbörjat stängningen av 3G och snart är det dax för 2G. Hur ser avvecklingstakten ut och hur påverkar den våra säkerhetssystem i Sverige? Hur bör säkerhetsbranschens aktörer agera?

Talare: Tommy Ljunggren, talesperson EMF & Sakkunnig 2G/3G teknikskiftet, IT&Telekomföretagen.

Tommy Ljunggren


 

Samtliga seminarier är kostnadsfria.


Med reservation för eventuella ändringar.


Utställarinfo
Entrésponsor

Video
Sectech Norge 2023


Detektor International Award 2022Mediapartner
SecurityWorldMarket Detektor SecurityUser


© 2018 AR Media International AB Ett arrangemang av: