2013-10-25

Sedelutbytet kan öka rånrisken

Butiksrån drabbar i huvudsak ett fåtal riskbranscher i kommuner med hög brottslighet i övrigt. Rån mot traditionella lågriskbranscher ökar dock, till exempel rån mot kläd- och elektronikbutiker. Det framkommer i Svensk Handels rånrapport.
Fram till och med september i år rapporterades det in 580 butiksrån till Brå (Brottsförebyggande rådet). Det innebär en uppgång med drygt sju procent jämfört med samma period 2012. Rån med skjutvapen har ökat med hela 17 procent Den stora ökningen av butiksrån innebär ett trendbrott då antalet rån sjunkit i antal varje år sedan 2009.

En stor del av de inrapporterade rånen kommer från livsmedelsbranschen. även guldsmeder, servicebutiker, kiosker, och tobakshandlare drabbas ofta av rån.

Butiksrån för att komma över kontanter genererar sällan några större ekonomiska värden för rånarna. Handeln har under flera år arbetat med att förbättra kontanthanteringen och snittbytet vid butiksrån ligger idag på några tusenlappar. Dock står handeln inför en stor utmaning när samtliga sedlar i Sverige ska bytas ut under de kommande fem åren.

Totalt ska cirka 100 miljarder kronor bytas ut fram till år 2017. I och med att bankerna minskar antalet kontor som hanterar kontanter kvarstår handeln som den huvudsakliga inlämningsvägen för gamla sedlar och mynt. Utbytet påbörjas redan under 2013 då 1 000-lappar och 50-lappar av den gamla versionen utan folieband blir ogiltiga efter den 31 december. Just nu finns fortfarande cirka sju miljarder kronor i gamla 1 000-lappar i cirkulation.

– Sedelutbytet kommer att innebära historiskt höga flöden av kontanter genom hela det svenska kontanthanteringssystemet. För handeln innebär detta ökade försäljningsmöjligheter men även risker i form av bedrägerier, stölder, inbrott och rån. Väl fungerande säkerhetsrutiner, utbildad personal och investeringar i olika säkerhetslösningar kommer att vara nödvändiga för att undvika en ökning av brott mot handeln de närmaste åren, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng