2020-07-23

Secits satsar på tillväxt med SaaS-modell

Säkerhetsbolaget Secits avser att växla över till en renodlad Saas-modell där kunderna abonnerar på tjänster för bevakning, i stället för att som idag köpa en utrustning.

Målet är att skapa tillväxt genom att etablera en tydlig position som specialistleverantör till kunder inom sektorerna fastigheter, industri och persontrafik utöver dagens plattform inom bank, myndigheter och dagligvaruhandel.

– Vi tar nu steget fullt ut och omvandlar Secits till ett IT-drivet tjänsteföretag med starka kundrelationer. Vi har kunnandet och tekniken, som vi nu kompletterar med en paketering som skapar trygghet och också bidrar till kundernas affär, säger Jens Wingren, VD för Secits.

– Sedan jag tillträdde i april har vi tagit fram en ny affärsplan som syftar till att skapa tillväxt och en framtidsinriktad affär, som vi nu också finansierat.

Secits genomförde i maj en riktad nyemission för att stärka ägarbilden och tillföra bolaget 7,5 Mkr. Medlen avses användas till att växla om verksamheten och skapa tillväxt. Ett väl definierat tjänsteutbud för sektorerna fastigheter, industri och persontransport är under utveckling. Försäljningsorganisationen kommer att byggas ut och supportfunktionen anpassas för att leverera abonnemangstjänster. Kommunikationen såväl mot kunder som finansmarknad ska stärkas.

Den nya affärsplanen fokuserar på kamera- och sensorbevakning levererad i abonnemangsform. Tjänsterna designas för att ge kunderna ett tydligt värde över tid och byggs runt Secits egenutvecklade säkra uppkoppling, Safe Connect, som gör det möjligt att konfigurera och driftskontrollera kundernas system på distans. Safe connect kan även användas för att ge säker tillgång till andra uppkopplade system exempelvis elförbrukning, värme- och ventilationssystem i en fastighet.

– Grunden i våra tjänster är att skapa trygghet och säkerhet, men parallellt ser vi också stora möjligheter att skapa en bredare roll för Secits med ett ökat teknikinnehåll i fastigheter, industri och i samhället i stort, säger Jens Wingren.

Tillväxten ska ske från bolagets etablerade plattformen inom bank, myndigheter och dagligvaruhandel. Avsikten är att successivt växla över även dessa kunder till abonnemang.

Secits har under de senaste 18 månaderna genomfört ett effektiviseringsprogram. Verksamheten har därigenom anpassats så att den med tidigare affärsvolymer har goda förutsättningar att ge ett positivt kassaflöde. Det ska dock noteras att pandemin såsom tidigare kommunicerats, har försvårat besök och installationer hos kunder vilket förväntas leda till ett betydande omsättningstapp under andra kvartalet.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng