2013-07-12

Samarbete mot bluffakturor

Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna.

Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna.

På Företagarnas initiativ bildades det under våren 2012 ett nätverk som nu har formaliserats till ett samarbete mellan Kronofogdemyndigheten, Polisen, Svensk Handel, UC, Skatteverket och Företagarna.
Flera aktörer medverkar, som kommer att offentliggöras i höst.

– äntligen har vi kommit en bit på vägen för att få ordning på bluffakturor. Vi lyfte det stora samhällsproblemet våren 2012 och har nu fått ihop ett brett samarbete med flera viktiga aktörer. Förhoppningen är att i höst få fram både skarpt lagförslag men även nya arbetssätt för att få bukt med denna kriminalitet, säger Elisabeth Thand Ringqvist, VD Företagarna.

Omsätter 1,2 miljarder
Ett fakturabedrägeri på 10 000 kronor kan vara förödande för ett litet företag. ändå har frågan fått begränsad uppmärksamhet då skadeverkan är begränsad i större företag. Omfattningen är stor och verksamheten omsätter cirka 1,2 miljarder kronor. Tidigare har systematiken i denna brottslighet riktad mot företag inte gjorts synlig. Det är organiserad brottslighet - inte sällan med kopplingar till annan grov brottslighet.
Ett snabbt och konsekvent agerande från myndigheternas sida för att utreda och beivra brott är grundläggande för att nå resultat. Företag själva kan göra mycket för att minska risken att bli utsatt genom att säkra rutiner för beställningar och betalning. även i små företag bör man ha rutiner för hur företaget ska hantera inkommande samtal för att försvåra för bedragaren, inte minst under sommarmånaderna då det ofta finns oerfaren personal i företaget. Man kan också eftersträva att ha tydliga checklistor eller rutiner för attestering och kanske en lista på godkända gironummer för att förebygga felaktiga betalningar.

Undvik fällorna
– Med enkla medel och stabila rutiner går det att undvika de vanligaste fällorna som bedragarna använder. Flera av de medverkande aktörerna har checklistor och rådgivningar som kan spara stora pengar för företag som annars hamnar hos kriminella. Ring gärna vår rådgivning för företag. Vi om några har bred erfarenhet att hjälpa företagare i knipa.

För att motverka bedrägerier finns det fler samarbeten. Bedrägeriguiden lanserades nyligen där Företagarna, Svensk Handel, Polisen och stiftelsen .se gemensamt ger konkreta tips mot bedrägerier på nätet. Inför sommaren trappar vi nu upp flödet för att förbättra informationen till företagare om hur de skyddar sig mot bluffakturor.

– Den som har fått en bluffaktura kan även hjälpa till och varna andra företagare genom att anmäla bluffakturan till Svensk Handels Varningslista på internet. Viktigast av allt, finansiera inte kriminalitet - betala inte bluffakturor.
På Svensk Handels sajt finns det också konkreta råd hur man ska gå tillväga om man råkar ut för en bluffaktura. http://www.svenskhandel.se/Nyheter-och-press/Nyheter/2013/Sex-tips-for-att-undvika-blufforetagen-i-sommar/
Källa: Företagarna

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng