2020-10-14

Salto först med IoT-säkerhetscertifiering från BSI för passersystem

Enhanced Level IoT Kitemark visar att en ansluten produkt har en högre säkerhetsnivå på plats än marknadsstandarden för sin typ och är i allmänhet lämplig för verksamheter med högre värde eller riskapplikationer.

Salto Systems,har blivit det första företaget som uppnår BSI Enhanced Level IoT Kitemark för passersystem.

IoT beskrivs vanligtvis som ett nätverk av smarta enheter och system som kan anslutas, vilket möjliggör utbyte av data. Tekniken kan påverka det dagliga livet och företag positivt, men kan även innebära att personer med kriminell avsikt kan försöka stjäla data eller på annat sätt bryta mot säkerheten.

Den brittiska regeringens avdelning för digitaliserad kultur, media och sport har bedömt hotet och skapat en Code of Practice (CoP) för IoT-säkerhet, i samarbete med National Cyber Security Center (NCSC) och andra experter från den akademiska världen och industrin. BSI (British Standards Institution) har varit en del av detta samarbetsarbete för att ge klarhet om bästa praxis för IoT-säkerhet och utvecklade sedan ett system för att bedöma anslutna  IoT-enheter. Systemet avgör om en produkt har lämpliga säkerhetskontroller för dess avsedda användning och stöds på lämpligt sätt under hela dess livslängd.

Detta utgör säkerhetselementet i BSI Kitemark för IoT / Connected-produkter. Enhanced Level IoT Kitemark visar att en ansluten produkt har en högre säkerhetsnivå på plats än marknadsstandarden för sin typ och är i allmänhet lämplig för verksamheter med högre värde eller riskapplikationer. Bedömning till denna nivå involverar BSI: s mest djupgående och krävande testning och analys. För att uppnå certifiering skulle Salto XS4 One -passerkontrollösning uppfylla kraven i ett kvalitetshanteringssystem som ISO 9001 för att visa funktionell, säkerhets- och interoperabilitetsprestanda. Salto var också skyldiga att genomgå avancerade säkerhetstester för sårbarheter och säkerhetsfel i BSI: s senaste IoT-laboratorium. Dessutom skickade Salto också sin Justin-mobilapp och ProAccess Space-webbtjänster för bedömning under BSI: s Secure Digital Applications Kitemark, vilket säkerställde att systemet som används med XS4 One hade lämpliga säkerhetskontroller.

Salto Systems Limited VD Ramesh Gurdev menar att det är en prestation är en milstolpe som skiljer Salto Systems från andra aktörer på marknaden.

– Vi är oerhört stolta över att ha uppnått Enhanced Level IoT Kitemark, som ger ett förtroende för nuvarande och potentiella kunder att visa att våra anslutna produkter är säkra under hela livscykeln. Att kombinera detta med Secure Digital Applications Kitemark för vår app och webbtjänster ger ytterligare förtroende för våra kunder att vi har tagit hand om säkerheten i hela vårt ekosystem. ”

David Mudd, Global Digital and Connected Product Certification Manager på BSI ger Gurdev stöd för påstående.

– Salto Systems har fokuserat starkt på säkerhetsaspekterna i hela miljön i sina passersystem. Genom att uppnå Enhanced Level IoT Kitemark har organisationen kunnat visa att dess XS4 One-produkt överstiger marknadsstandarden för säkerhetskontroll, säger han.

– Dessutom kommer certifiering till Secure Digital Applications Kitemark för organisationens Justin-app och webbtjänster att ge ytterligare säkerhet till Salto-kunder så att hela passersystemet har rätt säkerhetskontroll på plats.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng