2017-12-29

Säkerhetsbranschen debatterar samarbete med polisen i SvD

"Vi anser att den privata säkerhetsindustrin skall vara ett komplement och inte ett substitut till polisen", skriver Björn Eriksson och Johan Färm.

Björn Eriksson, ordförande för Säkerhetsbranschen, och Johan Färm, vd Addici Security, skriver på SvD debatt att det är ”fullt möjligt att på kort tid låta säkerhetsbranschen ta över en del uppgifter som idag tynger polisen”.

De flesta är överens om att det råder resursbrist inom polisen och många riksdagspartier vill öka antalet poliser. I debattartikeln i SvD menar dock Björn Eriksson och Johan Färm att det kommer att ta många år innan man har hunnit rekrytera, utbilda och introducera tillräckligt många nya poliser.

”Under tiden fortsätter problemen med långa utryckningstider, stora utredningsbalanser, låg uppklaringsprocent och stort missnöje både hos allmänheten och inom polisorganisationen”, skriver de i debattartikeln.

En enklare lösning menar de är att låta säkerhetsbranschen hjälpa till med uppgifter som inte tillhör polisens kärnuppdrag. Mer specifikt lägger de fram följande förslag och synpunkter:

  • Myndighetsutövningens kärnuppgifter måste ägas av polisen. Begreppet myndighetsutövning kan definieras bättre och får inte bygga på gamla ”insnöade” begrepp och ett revirtänkande.

  • Vi vill inte ha B-poliser, halvutbildade poliser, beredskapspoliser eller vad man nu benämner det hela. Det är olämpligt med poliser med begränsad utbildning. Det går att hitta bra lösningar ihop med säkerhetsbranschen eftersom den resursen finns på plats redan idag och snabbt kan utökas. Det kan överbrygga den tid det tar att bygga upp en större poliskapacitet, förutsatt att rollerna definieras.

  • Flykten från polisyrket till andra arbetsgivare sammanhänger i stor utsträckning med att polisyrket är underbetalt jämfört med de alternativ som den privata sektorn, inklusive säkerhetsbranschen, kan erbjuda.

  • Se över den obsoleta bevakningslagen från 1974 som inte tar hänsyn till en förändrad samhällsbild och de nya utmaningar som tillkommit sedan dess. Vi och polisorganisationen kanske hamnar i olika fållor på några enstaka punkter vid en översyn men det saknar enligt oss betydelse. Det kan till och med ur demokratisk synpunkt vara en styrka. De senaste decenniernas arbetsfördelning mellan polisen och säkerhetsbranschen bär slumpens och tillfälligheternas prägel. I dagens behov av säkerhets- och trygghetstänkande måste politiken ta ansvar och måla upp tydligare spelregler.

  • Genomför förändringar som i ett närperspektiv avlastar polisen. Ett tydligt exempel är de transporttjänster till häkten som polisen idag åläggs utföra för de personer som omhändertas av ordningsvakter. Det finns många fler exempel på liknande misshushållning med polisiära resurser.

  • Satsa på de tekniklösningar som har utvecklats inom säkerhetsbranschen och som är beprövade. Varför kan svensk industri sälja dessa utomlands med stor framgång medan det inom den svenska polisen mest verkar finnas plats för diverse interna Uppfinnar-Jockar?

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng